* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1020135 4050300012377 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL 125W, цокъл - E27 бр.
1020136 4050300015064 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL 250W, цокъл - E40 бр.
1020137 4050300015071 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL 400W, цокъл - E40 бр. 12.85 лв. 15.42 лв.
1111834 4050300015040 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL 50W, цокъл - E27 40X1 бр.
1111833 4050300015217 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL 50W SUPER DL, цокъл - E27 40X1 бр.
1111832 4050300015132 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL 50W DE LUXE, цокъл - E27 40X1 бр.
1111837 4050300012360 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL 80W, цокъл - E27 40X1 бр.
1111836 4050300015224 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL 80W SUPER DL, цокъл - E27 40X1 бр.
1111835 4050300015149 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL 80W DE LUXE, цокъл - E27 40X1 бр.
1111844 4050300003290 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL R 80W DE LUXE, цокъл - E27 6X1 бр.
1111840 4050300018515 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL HQL 125W SUPER DL, цокъл - E27 40X1 бр.
1111839 4050300015156 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL HQL 125W DE LUXE, цокъл - E27 40X1 бр.
1111841 4050300015163 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL HQL 250W DE LUXE, цокъл - E40 12X1 бр.
1111842 4050300015170 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL HQL 400W DE LUXE, цокъл - E40 12X1 бр.
1111843 4050300015088 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL HQL 700W, цокъл - E40 6X1 бр.
1111838 4050300015095 Живачна лампа ОСРАМ OSRAM HQL HQL 1000W, цокъл - E40 6X1 бр.
1111829 4050300015453 Живачна лампа -бездроселна ОСРАМ OSRAM HWL 160W 225V, цокъл - E27 40X1 бр.
1111830 4008321161123 Живачна лампа -бездроселна ОСРАМ OSRAM HWL 250W 225V, цокъл - E40 12X1 бр.
1111831 4050300015484 Живачна лампа -бездроселна ОСРАМ OSRAM HWL 500W 225V, цокъл - E40 12X1 бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19