* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Приложение на системата DALI Lunatone

Приложение на системата DALI Lunatone

 

Обща схема на елементите на системата

Брошура DALI LUNATONE

 

Едни от основните приложения за използване на системата DALI са:

1. В дома - интелигентно осветление и "умен" дом.

2. Промишлени предприятия и хотелски комплекси.

3. Изграждане на фасадно осветление.

4. Офис сгради, конферехтни зали и много други.

 

В дома - интелигентно осветление и "умен" дом.

 Какво можем да постигнем със системата за получаване на пълен комфорт и ефективност:

 • Индивидуален контрол на осветлението:
 • Управлява осветителните тела заедно или поотделно (включване/ изключване или димиране според осветеността), на базата на зададени сценарии.
 • Индивидуален контрол на отоплението:
 • Предварително затопляне на определени зони по зададен сценарий, според температурата и часа от деня.
 • Интелигентно управление на щори:
 • Управление на отварянето и затварянето на щорите, взависимост от атмосферните условия: слънце, вятър, дъжд. Автоматично затваряне на
 • прозорците, когато напускате жилището и предупреждение за отворен прозорец или врата.
 • Домашно кино:
 • Създаване на подходяща атмосфера за гледане на домашно кино.
 • Симулация на присъствие в дома:
 • Когато в къщата няма никой, системата симулира присъствие чрез осветлението и щорите.
 • Звукова среда в дома:
 • Можете да управлявате музиката от всяка точка в дома.

 

Промишлени предприятия и хотелски комплекси. 

 • В подобни помещения изграждането на осветителна уредба с възможност за регулиране на светлинния поток би могло да доведе до 60% намаляване на консумацията на електрическа енергия.
 • Множеството функции на системата позволява поддържането на еднакви нива на осветеност в помещенията, независимо от интензитена на идващия от вън светлинен поток.
 • Регулиране на цветната температура на осветителните тела (от 2 500 К до 7 000 К).
 • Освен ръчно управление, една система DALI предлага възможност за автоматично управление на осветлението по осветеност и/или присъствие. Реализира се чрез използването на специални датчици, като един датчик би могъл да управлява определена група от осветителни тела.
 • Създаване на групи осветителни тела или отделни сценарии за управление на осветлението.

 

Команди в системата DALI за управление на осветлението:

 • Включване и изключване;
 • Димиране;
 • Включване на ниво максимум;
 • Включване на ниво минимум;
 • Намали плавно и загаси;
 • Включи и увеличи плавно;
 • Включи сцена (от 1 до 16);
 • Макрос за управление на цветната температура с възможност за промяната и автоматично или с димер
 • Възможност за създаване на потребителски макрос по ваши изисквания;
 • И много други, с помощта на които може да се управлява всяко едно осветително тяло или група от всеки един ключ или контролно устройство 

 


Няма налични продукти

„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.