* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Контролни устройства и ключове DALI

Контролни устройства и ключове DALI

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
86458626 DALI Display 7” - Устройство за управление на осветлението на 2 DALI линии бр. 2437.85 лв. 2925.42 лв.
24035465 DALI Touchpanel - многофункционално устройство за контрол бр. 443.55 лв. 532.26 лв.
24035465-BT DALI Touch Bluetooth 4.0 бр. 517.60 лв. 621.12 лв.
89453584 DALI Bluetooth Interface бр. 397.60 лв. 477.12 лв.
7400107 86459793 DALI Switch Cross - многофункционално устройство за контрол БЯЛ бр. 187.15 лв. 224.58 лв.
86459529 DALI Switch Cross - многофункционално устройство за контрол ЧЕРЕН бр.
86458621 DALI CS - сензор за присъствие и осветеност с интегриран датчик за температура бр. 199.95 лв. 239.94 лв.
7400109 86458674 DALI LS Light Sensor - Сензор за измерване на интензивността на светлината с интегриран алгоритъм за яркост за контрол на DALI-системи бр. 115.55 лв. 138.66 лв.
86459544 DALI Temp PT1000 - устройство за измерване на температурата в помещението бр. 99.90 лв. 119.88 лв.
7400117 86458507 DALI MC - контролно устройство с 4 изхода за бутонни ключове бр.
7400108 86459532 DALI MC +- контролно устройство с 4 изхода за бутонни ключове и 0-10V аналогов сигнал бр. 145.49 лв. 174.59 лв.
86458507-4L DALI MC4L - Модул с галванично изолирани входове на превключване бр. 162.50 лв. 195.00 лв.
86458507-4LHS DALI MC4L - Модул с галванично изолирани входове на превключване за DIN шина бр. 162.50 лв. 195.00 лв.
86458506 DALI 100k - Устройство с аналогов вход за потенциометър 100kOma (dimer) бр. 70.55 лв. 84.66 лв.
24034263 (SC) DALI SC - Модул за превключване на 4 различни запомнени конфигурации бр. 99.90 лв. 119.88 лв.
24138906 (SC-A) DALI SC-А - Модул за превключване на 4 различни запомнени конфигурации бр. 92.18 лв. 110.62 лв.
86459582 DALI Sequencer - контролен модул за генериране на последователност от сцени бр. 337.40 лв. 404.88 лв.
86459531 DALI RTC Timer - часовник с седмичен календар бр. 350.00 лв. 420.00 лв.
89453853 DALI CDC - модул с дневно базирани настройки на цветната температура на излъчваната светлина бр. 350.00 лв. 420.00 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19