* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
4200 Дюбели за закрепване на изолации от стиропор, ВДИС 8 x 50, кутия 700 бр. кутия 72.05 лв. 86.46 лв.
4201 Дюбели за закрепване на изолации от стиропор, ВДИС 8 x 70, кутия 700 бр. кутия 75.58 лв. 90.70 лв.
4203 Дюбели за закрепване на изолации от стиропор, ВДИС 8 x 90, кутия 500 бр. кутия 71.26 лв. 85.51 лв.
4205 Дюбели за закрепване на изолации от стиропор, ВДИС 8 x 110, кутия 500 бр. кутия 77.40 лв. 92.88 лв.
7669 Дюбели за закрепване на изолации от стиропор, ВДИС 8 x 130, кутия 500 бр. кутия 90.28 лв. 108.34 лв.
5086 Дюбели за закрепване на изолации от стиропор, ВДИС 10 х150, кутия 400 бр. кутия 159.65 лв. 191.58 лв.
5085 Дюбели за закрепване на изолации от стиропор, ВДИС 10 х180, кутия 350 бр. кутия 166.93 лв. 200.32 лв.
7700 Дюбели за закрепване на изолация от вата, ВДМВ 8 х 80, кутия 500 бр. кутия 229.00 лв. 274.80 лв.
7701 Дюбели за закрепване на изолация от вата, ВДМВ 8 х 100, кутия 400 бр. кутия 209.36 лв. 251.23 лв.
5206 Дюбели за закрепване на изолация от вата, ВДМВ 8 х 120, кутия 400 бр. кутия 235.55 лв. 282.66 лв.
8926 Кабърче за закопчаване на стъклофибърна мрежа, ВКММ, кутия 1250 бр. кутия 62.70 лв. 75.24 лв.
4403 Шайба за топлоизолация пластмасова ф8/70, ВШТ, кутия 200 бр. кутия 52.35 лв. 62.82 лв.
4647 Пластмасова щайба с капаче ф7/70 , ВШТ-К, кутия 200 бр. кутия 58.47 лв. 70.16 лв.
8698 Метална шайба за топлоизолация ф8/50мм, ВШТ - M, кутия 100 бр. кутия 27.73 лв. 33.28 лв.
8992 Шайба за хидроизолация ф6,5/40/90мм , ВХШ 40/90, кутия 100 бр. кутия 60.93 лв. 73.12 лв.
5199 Шайба за хидроизолация ф6,5/40/90мм , ВХШ-T 40/90, кутия 100 бр. кутия 63.92 лв. 76.70 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19