* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
5279 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 13,5, кутия 100 бр. кутия 14.84 лв. 17.81 лв.
5276 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø16, кутия 80 бр. кутия 15.76 лв. 18.91 лв.
5258 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 23, кутия 50 бр. кутия 13.57 лв. 16.28 лв.
7584 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 28, кутия 40 бр. кутия 11.65 лв. 13.98 лв.
5491 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 13,5, кутия 200 бр. кутия 22.35 лв. 26.82 лв.
5490 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 16, кутия 150 бр. кутия 23.75 лв. 28.50 лв.
5488 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 23, кутия 100 бр. кутия 19.71 лв. 23.65 лв.
5492 Скоба за закрепване на трасе от кабели, ВСКТ 1 х 80, кутия 50 бр. кутия 17.21 лв. 20.65 лв.
3699 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 48/3-9, кутия 400 бр. кутия 29.09 лв. 34.91 лв.
5716 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 48/10-13, кутия 350 бр. кутия 33.68 лв. 40.42 лв.
8896 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 62/15-20, кутия 200 бр. кутия 25.12 лв. 30.14 лв.
4562 Дюбел скоба за монтаж на мостов кабел, ВДМК-2,5, кутия 400 бр. кутия 18.24 лв. 21.89 лв.
4561 Дюбел скоба за монтаж на мостов кабел, ВДМК-4, кутия 350 бр. кутия 20.42 лв. 24.50 лв.
4677 Дюбел скоба за кабелни превръзки, ВДКП, кутия 500 бр. кутия 26.00 лв. 31.20 лв.