* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
5279 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 13,5, кутия 100 бр. кутия 18.50 лв. 22.20 лв.
5276 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø16, кутия 80 бр. кутия 20.75 лв. 24.90 лв.
5258 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 23, кутия 50 бр. кутия 19.00 лв. 22.80 лв.
7584 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 28, кутия 40 бр. кутия 16.80 лв. 20.16 лв.
5491 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 13,5, кутия 200 бр. кутия 26.00 лв. 31.20 лв.
5490 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 16, кутия 150 бр. кутия 28.60 лв. 34.32 лв.
5488 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 23, кутия 100 бр. кутия 23.70 лв. 28.44 лв.
5492 Скоба за закрепване на трасе от кабели, ВСКТ 1 х 80, кутия 50 бр. кутия 29.15 лв. 34.98 лв.
3699 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 48/3-9, кутия 400 бр. кутия 30.98 лв. 37.18 лв.
5716 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 48/10-13, кутия 350 бр. кутия 29.77 лв. 35.72 лв.
8896 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 62/15-20, кутия 200 бр. кутия 24.77 лв. 29.72 лв.
4562 Дюбел скоба за монтаж на мостов кабел, ВДМК-2,5, кутия 400 бр. кутия 33.13 лв. 39.76 лв.
4561 Дюбел скоба за монтаж на мостов кабел, ВДМК-4, кутия 350 бр. кутия 35.01 лв. 42.01 лв.
4677 Дюбел скоба за кабелни превръзки, ВДКП, кутия 500 бр. кутия
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19