* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
10101 Еднополюсен ключ 10А, 1 модул, Антрацит бр. 3.72 лв. 4.46 лв.
10101.B Еднополюсен ключ 10А, 1 модул, Бял бр. 3.72 лв. 4.46 лв.
10101AC Еднополюсен ключ 10А, 1 модул, Тъмно сив бр. 7.30 лв. 8.76 лв.
10101BG Еднополюсен ключ 10А, 1 модул,Ледено бял бр. 7.30 лв. 8.76 лв.
10101AL Еднополюсен ключ 10А, 1 модул Алуминий бр. 7.30 лв. 8.76 лв.
10162 Двуполюсен ключ, 2P 16A, 1 модул, Антрацит бр. 9.75 лв. 11.70 лв.
10162.B Двуполюсен ключ, 2P 16A, 1 модул, Бял бр. 9.75 лв. 11.70 лв.
10162AC Двуполюсен ключ, 16А, 1 модул, Тъмно сив бр. 12.93 лв. 15.52 лв.
10162BG Двуполюсен ключ, 16А, 1 модул, Ледено бял бр. 12.93 лв. 15.52 лв.
10162AL Двуполюсен ключ, 16А, 1 модул, Алуминий бр. 12.93 лв. 15.52 лв.
10103 Девиаторен ключ 10А , 1 модул,Антрацит бр. 4.72 лв. 5.66 лв.
10103.B Девиаторен ключ 10А , 1 модул, Бял бр. 4.72 лв. 5.66 лв.
10103AC Девиаторен ключ 10А, 1 модул,Тъмно сив бр. 9.39 лв. 11.27 лв.
10103BG Девиаторен ключ 10А, 1 модул, Ледено бял бр. 9.39 лв. 11.27 лв.
10103AL Девиаторен ключ 10А, 1 модул,Алуминий бр. 9.39 лв. 11.27 лв.
10104 Кръстат ключ 10А, 1 модул,Антрацит бр. 10.70 лв. 12.84 лв.
10104.B Кръстат ключ 10А, 1 модул, Бял бр. 10.70 лв. 12.84 лв.
10104AC Кръстат ключ 10А, 1 модул, Тъмно сив бр. 13.20 лв. 15.84 лв.
10104BG Кръстат ключ 10А,1 модул, Ледено бял бр. 13.20 лв. 15.84 лв.
10104AL Кръстат ключ 10А,1 модул, Алуминий бр. 13.20 лв. 15.84 лв.
10108 Стълбищен бутон 10А, 1 модул, Антрацит бр. 5.94 лв. 7.13 лв.
10108.B Стълбищен бутон 10А, 1 модул, Бял бр. 5.94 лв. 7.13 лв.
10108AC Стълбищен бутон 10А, 1 модул,Тъмно сив бр. 8.62 лв. 10.34 лв.
10108BG Стълбищен бутон 10А, 1 модул,Ледено бял бр. 8.62 лв. 10.34 лв.
10108AL Стълбищен бутон 10А, 1 модул,Алуминий бр. 8.62 лв. 10.34 лв.
10309/2 Италиански Контакт P30, 2P+T 16A-250V, 2 модула, Антрацит бр. 10.57 лв. 12.68 лв.
10309/2.B Италиански Контакт P30 , 2P+T 16A-250V, 2 модула, Бял бр. 10.57 лв. 12.68 лв.
10309/2AC Италиански Контакт P30 , 2P+T 16A-250V, 2 модула, Тъмно сив бр. 15.47 лв. 18.56 лв.
10309/2BG Италиански Контакт P30 , 2P+T 16A-250V, 2 модула, Ледено бял бр. 15.47 лв. 18.56 лв.
10309/2AL Италиански Контакт P30 , 2P+T 16A-250V, 2 модула, Алуминий бр. 15.47 лв. 18.56 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19