* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
10802.B.01 Двумодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with White Helsinki technopolymer flags, 10802.B.01 бр. 4.40 лв. 5.28 лв.
10803.B.01 Тримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with White Helsinki technopolymer flags, 10803.B бр. 5.00 лв. 6.00 лв.
10804.B.01 Четиримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with White Helsinki technopolymer flags, 10804.B.01 бр. 5.31 лв. 6.37 лв.
10807.B.01 Седеммодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with White Helsinki technopolymer flags, 10807.B.01 бр. 9.03 лв. 10.84 лв.
10802.B.04 Двумодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with black Auckland technopolymer flags, 10802.B.04 бр. 4.40 лв. 5.28 лв.
10803.B.04 Тримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with black Auckland technopolymer flags, 10803.B.04 бр. 3.99 лв. 4.79 лв.
10804.B.04 Четиримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with black Auckland technopolymer flags, 10804.B.04 бр. 5.31 лв. 6.37 лв.
10807.B.04 Седеммодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with black Auckland technopolymer flags, 10807.B.04 бр. 9.03 лв. 10.84 лв.
10802.B.07 Двумодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with grey Berlino technopolymer flags, 10802.B.07 бр. 4.40 лв. 5.28 лв.
10803.B.07 Тримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with grey Berlino technopolymer flags, 10803.B.07 бр. 3.99 лв. 4.79 лв.
10804.B.07 Четиримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with grey Berlino technopolymer flags, 10804.B.07 бр. 5.31 лв. 6.37 лв.
10807.B.07 Седеммодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with grey Berlino technopolymer flags, 10807.B.07 бр. 9.03 лв. 10.84 лв.
10802.B.11 Двумодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with red Pechino technopolymer flags,, 10802.B.11 бр. 4.40 лв. 5.28 лв.
10803.B.11 Тримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with red Pechino technopolymer flags, 10803.B.11 бр. 3.99 лв. 4.79 лв.
10804.B.11 Четиримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with red Pechino technopolymer flags, 10804.B.11 бр. 5.31 лв. 6.37 лв.
10807.B.11 Седеммодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with red Pechino technopolymer flags, 10807.B.11 бр. 9.03 лв. 10.84 лв.
10802.B.15 Двумодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with blue Sidney technopolymer flags, 10802.B.15 бр. 4.40 лв. 5.28 лв.
10803.B.15 Тримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with blue Sidney technopolymer flags, 10803.B.15 бр. 3.99 лв. 4.79 лв.
10804.B.15 Четиримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with blue Sidney technopolymer flags, 10804.B.15 бр. 5.31 лв. 6.37 лв.
10807.B.15 Седеммодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with blue Sidney technopolymer flags, 10807.B.15 бр. 9.03 лв. 10.84 лв.
10802.B.16 Двумодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with sky blue Atene technopolymer flags, 10802.B.16 бр. 4.40 лв. 5.28 лв.
10803.B.16 Тримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with sky blue Atene technopolymer flags, 10803.B.16 бр. 3.99 лв. 4.79 лв.
10804.B.16 Четиримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with sky blue Atene technopolymer flags, 10804.B.16 бр. 5.31 лв. 6.37 лв.
10807.B.16 Седеммодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with sky blue Atene technopolymer flags, 10807.B.16 бр. 9.03 лв. 10.84 лв.
10802.B.30 Двумодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with orange San Francisco technopolymer flags, 10802.B.30 бр. 4.40 лв. 5.28 лв.
10803.B.30 Тримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with orange San Francisco technopolymer flags, 10803.B.30 бр. 3.99 лв. 4.79 лв.
10804.B.30 Четиримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with orange San Francisco technopolymer flags, 10804.B.30 бр. 5.31 лв. 6.37 лв.
10807.B.30 Седеммодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with orange San Francisco technopolymer flags, 10807.B.30 бр. 9.03 лв. 10.84 лв.
10802.B.34 Двумодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with yellow Lisbona technopolymer flags, 10802.B.34 бр. 4.40 лв. 5.28 лв.
10803.B.34 Тримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with yellow Lisbona technopolymer flags, 10803.B.34 бр. 3.99 лв. 4.79 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19