* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
11802.BN Двумодулна PVC рамка БЯЛА, SIMON URMET, Flexa, Технологичен полимер, White Nea technopolymer, 11802.BN бр. 2.09 лв. 2.51 лв.
11803.BN Тримодулна PVC рамка БЯЛА, SIMON URMET, Flexa, Технологичен полимер, White Nea technopolymer, 11803.BN бр. 1.63 лв. 1.96 лв.
11804.BN Четиримодулна PVC рамка БЯЛА, SIMON URMET, Flexa, Технологичен полимер, White Nea technopolymer, 11804.BN бр. 2.54 лв. 3.05 лв.
11807.BN Седеммодулна PVC рамка БЯЛА, SIMON URMET, Flexa, Технологичен полимер, White Nea technopolymer, 11807.BN бр. 4.17 лв. 5.00 лв.
11802.AN Двумодулна PVC рамка, Антрацит Нео технополимер, SIMON URMET, Flexa Anthracite Nea technopolymer, 11802.AN бр. 2.09 лв. 2.51 лв.
11803.AN Тримодулна PVC рамка, Антрацит Нео технополимер, SIMON URMET, Flexa Anthracite Nea technopolymer, 11803.AN бр. 1.63 лв. 1.96 лв.
11804.AN Четиримодулна PVC рамка, Антрацит Нео технополимер, SIMON URMET, Flexa Anthracite Nea technopolymer, 11804.AN бр. 2.54 лв. 3.05 лв.
11807.AN Седеммодулна PVC рамка, Антрацит Нео технополимер, SIMON URMET, Flexa Anthracite Nea technopolymer, 11807.AN бр. 4.17 лв. 5.00 лв.
11802.AV Двумодулна PVC рамка, СЛОНОВА КОСТА, SIMON URMET, Flexa Ivory technopolymer, 11802.AV бр. 2.09 лв. 2.51 лв.
11803.AV Тримодулна PVC рамка, СЛОНОВА КОСТА, SIMON URMET, Flexa Ivory technopolymer, 11803.AV бр. 1.63 лв. 1.96 лв.
11804.AV Четиримодулна PVC рамка, СЛОНОВА КОСТА, SIMON URMET, Flexa Ivory technopolymer, 11804.AV бр. 2.54 лв. 3.05 лв.
11807.AV Седеммодулна PVC рамка, СЛОНОВА КОСТА, SIMON URMET, Flexa Ivory technopolymer, 11807.AV бр. 4.17 лв. 5.00 лв.
11802.PV Двумодулна PVC рамка, SIMON URMET, Flexa Dusty finishing technopolymer, 11802.PV бр. 2.09 лв. 2.51 лв.
11803.PV Тримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Flexa Dusty finishing technopolymer, 11803.PV бр. 1.63 лв. 1.96 лв.
11804.PV Четиримодулна PVC рамка, SIMON URMET, Flexa Dusty finishing technopolymer, 11804.PV бр. 2.54 лв. 3.05 лв.
11807.PV Седеммодулна PVC рамка, SIMON URMET, Flexa Dusty finishing technopolymer, 11807.PV бр. 4.17 лв. 5.00 лв.
11802.SB Двумодулна PVC рамка, ПЯСЪЕН, SIMON URMET, Flexa Sandy finishing technopolymer, 11802.SB бр. 2.09 лв. 2.51 лв.
11803.SB Тримодулна PVC рамка, ПЯСЪЕН, SIMON URMET, Flexa Sandy finishing technopolymer, 11803.SB бр. 1.63 лв. 1.96 лв.
11804.SB Четиримодулна PVC рамка, ПЯСЪЕН, SIMON URMET, Flexa Sandy finishing technopolymer, 11804.SB бр. 2.54 лв. 3.05 лв.
11807.SB Седеммодулна PVC рамка, ПЯСЪЕН, SIMON URMET, Flexa Sandy finishing technopolymer, 11807.SB бр. 4.17 лв. 5.00 лв.
11802.BG Двумодулна PVC рамка, ЛЕДЕНО БЯЛО, SIMON URMET, Flexa White Ice technopolymer, 11802.BG бр. 2.77 лв. 3.32 лв.
11803.BG Тримодулна PVC рамка, ЛЕДЕНО БЯЛО, SIMON URMET, Flexa White Ice technopolymer, 11803.BG бр. 2.31 лв. 2.77 лв.
11804.BG Четиримодулна PVC рамка, ЛЕДЕНО БЯЛО, SIMON URMET, Flexa White Ice technopolymer, 11804.BG бр. 3.49 лв. 4.19 лв.
11807.BG Седеммодулна PVC рамка, ЛЕДЕНО БЯЛО, SIMON URMET, Flexa White Ice technopolymer, 11807.BG бр. 6.03 лв. 7.24 лв.
11802.NA Двумодулна PVC рамка, ЧЕРНА, SIMON URMET, Flexa Black Absolute technopolymer, 11802.NA бр. 2.77 лв. 3.32 лв.
11803.NA Тримодулна PVC рамка, ЧЕРНА, SIMON URMET, Flexa Black Absolute technopolymer, 11803.NA бр. 2.31 лв. 2.77 лв.
11804.NA Четиримодулна PVC рамка, ЧЕРНА, SIMON URMET, Flexa Black Absolute technopolymer, 11804.NA бр. 3.49 лв. 4.19 лв.
11807.NA Седеммодулна PVC рамка, ЧЕРНА, SIMON URMET, Flexa Black Absolute technopolymer, 11807.NA бр. 6.03 лв. 7.24 лв.
11802.RS Двумодулна PVC рамка, ЧЕРВЕНА, SIMON URMET, Flexa Red technopolymer, 11802.RS бр. 2.77 лв. 3.32 лв.
11803.RS Тримодулна PVC рамка, ЧЕРВЕНА, SIMON URMET, Flexa Red technopolymer, 11803.RS бр. 2.31 лв. 2.77 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19