* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1089423 Вентилатор ММ100 квадратен без клапа бр. 26.30 лв. 31.56 лв.
1089425 Вентилатор ММ100 квадратен с клапа бр. 31.15 лв. 37.38 лв.
1089429 Вентилатор ММ120 квадратен без клапа бр. 33.50 лв. 40.20 лв.
1089427 Вентилатор ММ120 квадратен с клапа бр. 36.60 лв. 43.92 лв.
1089815 Вентилатор ММ150 квадратен без клапа бр. 56.90 лв. 68.28 лв.
1089811 Вентилатор ММ150 квадратен с клапа бр. 62.40 лв. 74.88 лв.
1089424 Вентилатор МТВ100 кръгъл без клапа бр. 18.20 лв. 21.84 лв.
1089434 Вентилатор МТВ100 кръгъл с клапа бр. 23.10 лв. 27.72 лв.
1089433 Вентилатор ММ100 кръгъл без клапа бр. 26.30 лв. 31.56 лв.
1089432 Вентилатор ММ100 кръгъл с клапа бр. 31.15 лв. 37.38 лв.
1089426 Вентилатор ММ120 кръгъл без клапа бр. 33.50 лв. 40.20 лв.
1089435 Вентилатор ММ120 кръгъл с клапа бр. 36.60 лв. 43.92 лв.
1070373 284-624 WAGO разпределител клема 3Х10+35 мм2 СИНЯ бр. 14.85 лв. 17.82 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19