* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

WAGO клеми

Комутиращи елементи и съединители / WAGO - клеми. Разклонителни клеми - свързващи


КАТАЛОГ WAGO, серии - 773, 222, 224

КАТАЛОГ WAGO, серия 273

КАТАЛОГ WAGO - КЛЕМИ

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1070323 221-412 WAGO компактна клема, 2 входа, кабел от 0,14 до 4 мм2, едножилен или многожичен бр. 0.44 лв. 0.53 лв.
1070324 221-413 WAGO компактна клема, 3 входа, кабел от 0,14 до 4 мм2, едножичен или многожичен бр. 0.54 лв. 0.65 лв.
1070327 221-415 WAGO компактна клема, 5 входа, кабел от 0,14 до 4 мм2, едножичен или многожичен бр. 0.88 лв. 1.06 лв.
221-612 WAGO компактна клема, 2 входа, кабел от 0,5 до 6 мм2, едножичен или многожичен бр. 0.80 лв. 0.96 лв.
221-613 WAGO компактна клема, 3 входа, кабел от 0,5 до 6 мм2, едножичен или многожичен бр. 0.97 лв. 1.16 лв.
221-615 WAGO компактна клема, 5 входа, кабел от 0,5 до 6 мм2, едножичен или многожичен бр. 1.60 лв. 1.92 лв.
773-102 WAGO клема, 2 входа, кабел от 0.75 до 2.5 мм2, едножичен проводник бр.
1070313 773-106 WAGO клема, 6 входа, кабел от 0.75 до 2.5 мм2, едножичен проводник бр. 0.38 лв. 0.46 лв.
1070314 773-108 WAGO клема, 8 входа, кабел от 0.75 до 2.5 мм2, едножичен проводник бр. 0.50 лв. 0.60 лв.
1070315 773-173 WAGO клема, 3 входа, кабел от 2,5 до 6 мм2, едножичен проводник бр. 0.67 лв. 0.80 лв.
773-604 WAGO клема, 4 входа, кабел от 2,5 до 6 мм2, едножичен проводник бр. 0.53 лв. 0.64 лв.
1070333 2273-202 WAGO клема, 2 входа, кабел от 0.75 до 2.5 мм2, едножичен проводник бр. 0.23 лв. 0.28 лв.
1070334 2273-203 WAGO клема, 3 входа, кабел от 0,5 до 2.5 мм2, едножичен проводник бр. 0.24 лв. 0.29 лв.
1070335 2273-204 WAGO клема, 4 входа, кабел от 0.5 до 2.5 мм2, едножичен проводник бр. 0.30 лв. 0.36 лв.
2273-205 WAGO клема, 5 входа, кабел от 0.5 до 2.5 мм2, едножичен проводник бр. 0.33 лв. 0.40 лв.
1070320 222-412 WAGO клема, 2 входа, кабел до 4 мм2, многожичен или едножичен бр. 0.42 лв. 0.50 лв.
1070321 222-413 WAGO клема, 3 входа, кабел до 4 мм2, многожичен или едножичен бр. 0.52 лв. 0.62 лв.
1070322 222-415 WAGO клема, 5 входа, кабел до 4 мм2, многожичен или едножичен бр. 0.82 лв. 0.98 лв.
1070325 224-101 WAGO клема, 2 позиции, за многожичен или еднинеч кабел от 1 до 2,5 мм2., 400V/24A бр. 0.32 лв. 0.38 лв.
1070326 224-112 WAGO клема за бърза връзка, 2 позиции, многожичен или твърд кабел от 1 до 2,5 мм2, 400V/24A бр. 0.37 лв. 0.44 лв.
224-201 WAGO клема за бърза връзка, за единичен и многожилен кабел, 1.0 - 2.5 мм, 2 позиции, 400V/24A бр. 0.89 лв. 1.07 лв.
1070332 273-101 WAGO клема, 5 входа, кабел от 0,75 до 1.5 мм2, едножичен проводник бр.
1070350 231-610 WAGO конектор мъжки 10 входа, кабел до 2.5 мм2 бр.
1070351 231-620 WAGO конектор мъжки 20 входа, кабел до 2.5 мм2 бр.
1070352 231-110 WAGO конектор женски 10 входа, кабел до 2.5 мм2 бр.
1070353 231-120 WAGO конектор женски 20 входа, кабел до 2.5 мм2 бр.
1070365 285-195 WAGO редова клема кабел до 95мм2 СИВА бр.
1070366 285-194 WAGO редова клема кабел до 95мм2 СИНЯ бр.
1070367 285-197 WAGO редова клема кабел до 95мм2 ЖЪЛТО/ЗЕЛЕНА бр.
1070369 285-407 WAGO разпределител за клема 2 Х 16 мм2 бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19