* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ПТПВ

Кабел ПТПВ        

Телефонен проводник за свързване на телефонни апарати и високоговорители към градски и местни телефонни и радиотранслационни линии за полагане на открито и закрито.

Каталог кабел ПТПВ

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040162 Кабел ПТПВ 2х0.5 м. 0.48 лв. 0.58 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19