* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ПТПВ

Кабел ПТПВ        

Телефонен проводник за свързване на телефонни апарати и високоговорители към градски и местни телефонни и радиотранслационни линии за полагане на открито и закрито.

Каталог кабел ПТПВ

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040162 Кабел ПТПВ 2х0.5 м. 0.48 лв. 0.58 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.