* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Телелефонен кабел ТПП

Телефонен кабел ТПП

Телефонен кабел с медни жила и полиетиленова изолация за изграждане на селищни и локални съобщителни мрежи, на обектови съобщителни мрежи и др.

Каталог кабел ТПП

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043910 Кабел ТПП 10 x 2 x 0,50 м. 2.95 лв. 3.54 лв.
1043911 Кабел ТПП 6 x 2 x 0,50 м.
1043912 Кабел ТПП 20 x 2 x 0,50 м. 4.75 лв. 5.70 лв.
1043913 Кабел ТПП 30 x 2 x 0,50 м.
1043914 Кабел ТПП 50 x 2 x 0,50 м.
1043915 Кабел ТПП 70 x 2 x 0,50 м.
1043916 Кабел ТПП 100 x 2 x 0,50 м.
1043917 Кабел ТПП 150 x 2 x 0,50 м.
1043918 Кабел ТПП 200 x 2 x 0,50 м.
1043919 Кабел ТПП 250 x 2 x 0,50 м.
1043920 Кабел ТПП 300 x 2 x 0,50 м.
1043921 Кабел ТПП 400 x 2 x 0,50 м.
1043922 Кабел ТПП 500 x 2 x 0,50 м.
1043923 Кабел ТПП 600 x 2 x 0,50 м.
1043924 Кабел ТПП 700 x 2 x 0,50 м.
1043925 Кабел ТПП 800 x 2 x 0,50 м.
1043926 Кабел ТПП 1000 x 2 x 0,50 м.
1043927 Кабел ТПП 1200 x 2 x 0,50 м.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19