* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Телелефонен кабел ТПП

Телефонен кабел ТПП

Телефонен кабел с медни жила и полиетиленова изолация за изграждане на селищни и локални съобщителни мрежи, на обектови съобщителни мрежи и др.

Каталог кабел ТПП

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043910 Кабел ТПП 10 x 2 x 0,50 м. 1.73 лв. 2.08 лв.
1043911 Кабел ТПП 6 x 2 x 0,50 м. 1.23 лв. 1.48 лв.
1043912 Кабел ТПП 20 x 2 x 0,50 м. 2.91 лв. 3.49 лв.
1043913 Кабел ТПП 30 x 2 x 0,50 м. 4.10 лв. 4.92 лв.
1043914 Кабел ТПП 50 x 2 x 0,50 м. 6.52 лв. 7.82 лв.
1043915 Кабел ТПП 70 x 2 x 0,50 м. 9.02 лв. 10.82 лв.
1043916 Кабел ТПП 100 x 2 x 0,50 м. 12.94 лв. 15.53 лв.
1043917 Кабел ТПП 150 x 2 x 0,50 м. 19.29 лв. 23.15 лв.
1043918 Кабел ТПП 200 x 2 x 0,50 м. 25.02 лв. 30.02 лв.
1043919 Кабел ТПП 250 x 2 x 0,50 м. 31.17 лв. 37.40 лв.
1043920 Кабел ТПП 300 x 2 x 0,50 м. 37.13 лв. 44.56 лв.
1043921 Кабел ТПП 400 x 2 x 0,50 м. 49.35 лв. 59.22 лв.
1043922 Кабел ТПП 500 x 2 x 0,50 м. 41.54 лв. 49.85 лв.
1043923 Кабел ТПП 600 x 2 x 0,50 м. 74.12 лв. 88.94 лв.
1043924 Кабел ТПП 700 x 2 x 0,50 м. 85.93 лв. 103.12 лв.
1043925 Кабел ТПП 800 x 2 x 0,50 м. 97.86 лв. 117.43 лв.
1043926 Кабел ТПП 1000 x 2 x 0,50 м. 122.88 лв. 147.46 лв.
1043927 Кабел ТПП 1200 x 2 x 0,50 м. 146.78 лв. 176.14 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19