* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ТЧП

Кабел ТЧП

Проводниците са предназначени за свързване на микрофони или други източници на напрежение до 220 V,със звукова честота до 20 000 Hz.

ТЧП - медни проводници тип I по БДС 903-82.
Изолация - полиетилен с ниска плътност по БДС 10086-82.
Защитна обвивка: PVC пластификат по БДС 5792-82.
Цвят: сив, бял или черен.

Каталог кабел ТЧП

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040323 Кабел ТЧП 2х0.5 м. 1.70 лв. 2.04 лв.
1040324 Кабел ТЧП 2х0.75 м. 2.10 лв. 2.52 лв.
1040325 Кабел ТЧП 2х1 м. 2.40 лв. 2.88 лв.
1040333 Кабел ТЧП 2х1.5 м.
1040326 Кабел ТЧП 3х0.5 м. 2.00 лв. 2.40 лв.
1040327 Кабел ТПЧ 3х0.75 м. 2.45 лв. 2.94 лв.
1040328 Кабел ТЧП 3х1 м. 2.85 лв. 3.42 лв.
1040329 Кабел ТЧП 4х0.5 м. 2.35 лв. 2.82 лв.
1040330 Кабел ТЧП 4х0.75 м. 3.00 лв. 3.60 лв.
1040331 Кабел ТЧП 4х1 м. 3.60 лв. 4.32 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.