* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Авт. прекъсвачи E60 +

Автоматични прекъсвачи Е60N + кривa С Schneider Electric, Шнайдер Електрик

БДС EN 60898 и БДС EN 60947-2
Автоматичните прекъсвачи Е60N+ намират приложение в жилищното
строителство.

Каталог Е60+

Подобни продукти:  

Авт. прекъсвачи BKN - LS Корея

Авт. прекъсвачи C60 Шнайдер Електрик

Авт. прекъсвачи iC60 Шнайдер Електрик

Авт. прекъсвачи iK60 Шнайдер Електрик

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1010000 20431 Автоматичен прекъсвач Е61N+ 6А крива С, 6000А бр.
1010001 20432 Автоматичен прекъсвач Е61N+ 10А крива С, 6000А бр.
1010002 20433 Автоматичен прекъсвач Е61N+ 16А крива С, 6000А бр.
1010003 20434 Автоматичен прекъсвач Е61N+ 20А крива С, 6000А бр.
1010004 20435 Автоматичен прекъсвач Е61N+ 25А крива С, 6000А бр.
1010005 20436 Автоматичен прекъсвач Е61N+ 32А крива С, 6000А бр.
1010006 20437 Автоматичен прекъсвач Е61N+ 40А крива С, 6000А бр.
1010007 20438 Автоматичен прекъсвач Е61N+ 50А крива С, 6000А бр.
1010008 20439 Автоматичен прекъсвач Е61N+ 63А крива С, 6000А бр.
1010009 20447 Автоматичен прекъсвач Е62N+ 6A крива С бр.
1010010 20448 Автоматичен прекъсвач Е62N+ 10A крива С бр.
1010011 20449 Автоматичен прекъсвач Е62N+ 16A крива С бр.
1010012 20450 Автоматичен прекъсвач Е62N+ 20A крива С бр.
1010013 20451 Автоматичен прекъсвач Е62N+ 25А крива С бр.
1010014 20452 Автоматичен прекъсвач Е62N+ 32A крива С бр.
1010015 20453 Автоматичен прекъсвач Е62N+ 40A крива С бр.
1010016 20454 Автоматичен прекъсвач Е62N+ 50A крива С бр.
1010017 20455 Автоматичен прекъсвач Е62N+ 63А крива С бр.
1010018 20456 Автоматичен прекъсвач Е63N+ 6А крива С, 6000А бр.
1010019 20457 Автоматичен прекъсвач Е63N+ 10А крива С, 6000А бр.
1010020 20458 Автоматичен прекъсвач Е63N+ 16А крива С, 6000А бр.
1010021 20459 Автоматичен прекъсвач Е63N+ 20А крива С, 6000А бр.
1010022 20460 Автоматичен прекъсвач Е63N+ 25А крива С, 6000А бр.
1010023 20461 Автоматичен прекъсвач Е63N+ 32А крива С, 6000А бр.
1010024 20462 Автоматичен прекъсвач Е63N+ 40А крива С, 6000А бр.
1010025 20463 Автоматичен прекъсвач Е63N+ 50А крива С, 6000А бр.
1010026 20464 Автоматичен прекъсвач Е63N+ 63А крива С, 6000А бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19