* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Авт. прекъсвачи C60

Автоматични прекъсвачи C60N/H/L криви B, C и D Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Автоматичните прекъсвачи С60 намират приложение в жилищното строителство и промишлеността.

Каталог C60

Подобни продукти:  

Авт. прекъсвачи BKN - LS Корея

Авт. прекъсвачи Е60 Шнайдер Електрик

Авт. прекъсвачи iC60 Шнайдер Електрик

Авт. прекъсвачи iK60 Шнайдер Електрик

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1010027 24067 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 0,5А бр.
1010028 24395 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 1А бр.
1010029 24396 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 2А бр.
1010030 24397 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 3А бр.
1010031 24398 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 4А бр.
1010032 24399 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 6А бр.
1010033 24401 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 10А бр.
1010034 24403 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 16А бр.
1010035 24404 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 20А бр.
1010036 24405 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 25А бр.
1010037 24406 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 32А бр.
1010038 24407 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 40А бр.
1010039 24408 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 50А бр.
1010040 24409 Автоматичен прекъсвач С60N 1P крива C 63А бр.
1010041 24331 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 1А бр.
1010042 24332 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 2А бр.
1010043 24333 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 3А бр.
1010044 24334 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 4А бр.
1010045 24335 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 6А бр.
1010046 24336 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 10А бр.
1010047 24337 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 16А бр.
1010048 24338 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 20А бр.
1010049 24339 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 25А бр.
1010050 24340 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 32А бр.
1010051 24341 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 40А бр.
1010052 24342 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 50А бр.
1010053 24343 Автоматичен прекъсвач С60N 2P крива C 63А бр.
1010054 24344 Автоматичен прекъсвач С60N 3P крива C 1А бр.
1010055 24345 Автоматичен прекъсвач С60N 3P крива C 2А бр.
1010056 24346 Автоматичен прекъсвач С60N 3P крива C 3А бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19