* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Compact NB

Автоматични прекъсвачи Compact N, Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Автоматични прекъсвачи ниско напрежение Compact NB от 400 до 600 А.

Каталог Compact NB

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1011320 32676 Автоматичен прекъсвач NB400N DE400 3P 3T бр.
1011321 32677 Автоматичен прекъсвач NB400N DE350 3P 3T бр.
1011322 32678 Автоматичен прекъсвач NB400N DE300 3P 3T бр.
1011323 32679 Автоматичен прекъсвач NB400N DE250 3P 3T бр.
1011324 32876 Автоматичен прекъсвач NB600N DE600 3P 3T бр.
1011325 32877 Автоматичен прекъсвач NB600N DE500 3P 3T бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19