* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Compact NS, NS

Автоматични прекъсвачи Compact NS от 15 до 1600 А, Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Автоматични прекъсвачи ниско напрежение Compact NS от 15 до 1600 А.
Осигуряват различен вид защита в зависимост от защитния блок, с който са съоръжени. Предлагат се с термомагнитни и електронни защити.

Каталог Compact NS

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1011200 29632A Автоматичен прекъсвач Compact NS100N TM63D 3P3T 36kA бр.
1011201 29631A Автоматичен прекъсвач Compact NS100N TM80D 3P3T 36kA бр.
1011202 29630A Автоматичен прекъсвач Compact NS100N TM100D 3P3T 36kA бр.
1011203 29673A Автоматичен прекъсвач Compact NS100H TM40D 3P3T бр.
1011204 29772A Автоматичен прекъсвач Compact NS100N STR22SE 40 3P3T бр.
1011205 29633A Автоматичен прекъсвач Compact NS100N TM40D 3P3T бр.
1011206 29676A Автоматичен прекъсвач Compact NS100H TM50D 3P3T бр.
1011207 29636A Автоматичен прекъсвач Compact NS100N TM50D 3P3T бр.
1011208 29671A Автоматичен прекъсвач Compact NS100H TM80D 3P3T бр.
1011209 29672A Автоматичен прекъсвач Compact NS100H TM63D 3P3T бр.
1011210 29637A Автоматичен прекъсвач Compact NS100N TM32D 3P3T бр.
1011211 29674A Автоматичен прекъсвач Compact NS100H TM25D 3P3T бр.
1011212 29634A Автоматичен прекъсвач Compact NS100N TM25D 3P3T бр.
1011213 29790A Автоматичен прекъсвач Compact NS100H STR22SE 100 3P3T бр.
1011214 29670A Автоматичен прекъсвач Compact NS100H TM100D 3P3T бр.
1011215 29635A Автоматичен прекъсвач Compact NS100N TM16D 3P3T бр.
1011216 29675A Автоматичен прекъсвач Compact NS100H TM16D 3P3T бр.
1011217 29770A Автоматичен прекъсвач Compact NS100N STR22SE 100 3P3T бр.
1011218 30672A Автоматичен прекъсвач Compact NS160H TM100D 3P3T бр.
1011219 30770A Автоматичен прекъсвач Compact NS160N STR22SE 160 3P3T бр.
1011220 30790A Автоматичен прекъсвач Compact NS160H STR22SE 160 3P3T бр.
1011221 30771A Автоматичен прекъсвач Compact NS160N STR22SE 100 3P3T бр.
1011222 30671A Автоматичен прекъсвач Compact NS160H TM125D 3P3T бр.
1011223 30670A Автоматичен прекъсвач Compact NS160H TM160D 3P3T бр.
1011224 30633A Автоматичен прекъсвач Compact NS160N TM80D 3P3T 36kA бр.
1011225 30632A Автоматичен прекъсвач Compact NS160N TM100D 3P3T 36kA бр.
1011226 30631A Автоматичен прекъсвач Compact NS160N TM125D 3P3T 36kA бр.
1011227 30630A Автоматичен прекъсвач Compact NS160N TM160D 3P3T 36kA бр.
1011228 31790A Автоматичен прекъсвач NS250H STR22SE 250 3P3T бр.
1011229 31770A Автоматичен прекъсвач NS250N STR22SE 250 3P3T бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19