* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Модел К Schneider

Контактор Модел К, Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Намират приложение във всички системи за автоматично управление. Управляват мотори от 6 до 16 А в категориите АС-3. Работна мощност до 7,5 kW при 415V.

Каталог Контактор Модел К

 

Подобни продукти:   

 Модел D  Schneider Electric

Модел F  Schneider Electric

Контактори   LS - корея

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1013000 LC1K0610M7 3-полюсен контактор модел К, 6А, 220/230V, 50 Hz бр. 37.35 лв. 44.82 лв.
1013001 LC1K0910M7 3-полюсен контактор модел К, 9А, 220/230V, 50 Hz бр. 39.20 лв. 47.04 лв.
1013002 LC1K1210M7 3-полюсен контактор модел К, 12А, 220/230V, 50 Hz бр. 44.85 лв. 53.82 лв.
1013003 LC1K1610M7 3-полюсен контактор модел К,16А, 220/230V, 50 Hz бр. 59.80 лв. 71.76 лв.
1013004 LC1K0601B7 Контактор 3P+O VIS 24V 50/60HZ бр. 37.35 лв. 44.82 лв.
1013005 LC1K0601D7 Контактор 3P+O VIS 42V 50/60HZ бр. 34.40 лв. 41.28 лв.
1013006 LC1K0601M7 Контактор 3P+O VIS 220/230V 50 бр. 37.35 лв. 44.82 лв.
1013007 LC1K0601Q7 Контактор 3P+O VIS 380/400V 50 бр. 34.95 лв. 41.94 лв.
1013008 LC1K0610B7 Контактор 3P+F VIS 24V 50/60HZ бр. 37.35 лв. 44.82 лв.
1013009 LC1K0610B72 Контактор 3P+F VIS 24V 50/60HZ бр.
1013010 LC1K0610F7 Контактор 3P+F VIS 110V 50/60HZ бр. 37.35 лв. 44.82 лв.
1013011 LC1K0610Q7 Контактор 3P+F VIS 380/400V 50/60HZ бр. 34.95 лв. 41.94 лв.
1013012 LC1K09008B7 Контактор 2P+2R VIS 24V 50/60HZ бр. 39.20 лв. 47.04 лв.
1013013 LC1K09008D7 Контактор 2P+2R VIS 42V 50/60HZ бр. 36.10 лв. 43.32 лв.
1013014 LC1K09008M7 Контактор 2P+2R VIS 220/230V 50/60HZ бр. 39.20 лв. 47.04 лв.
1013015 LC1K0901B7 Контактор 3P+O VIS 24V 50/60HZ бр. 39.20 лв. 47.04 лв.
1013016 LC1K0901D7 Контактор 3P+O VIS 42V 50/60HZ бр. 36.10 лв. 43.32 лв.
1013017 LC1K0901F7 Контактор 3P+O VIS 110V 50/60HZ бр. 39.20 лв. 47.04 лв.
1013018 LC1K0901M7 Контактор 3P+O VIS 220/230V 50/60HZ бр. 39.20 лв. 47.04 лв.
1013019 LC1K0910B7 Контактор 3P+F VIS 24V 50/60HZ бр. 39.20 лв. 47.04 лв.
1013020 LC1K0910B72 Контактор 3P+F VIS 24V 50/60HZ бр.
1013021 LC1K0910F7 Контактор 3P+F VIS 110V 50/60HZ бр. 39.20 лв. 47.04 лв.
1013022 LC1K0910Q7 Контактор 3P+F VIS 380/400V 50/60HZ бр. 36.70 лв. 44.04 лв.
1013023 LC1K1201B7 Контактор 3P+O VIS 24V 50/60HZ бр. 44.85 лв. 53.82 лв.
1013024 LC1K1201M7 Контактор 3P+O VIS 220/230V 50/60HZ бр. 44.85 лв. 53.82 лв.
1013025 LC1K1210B7 Контактор 3P+F VIS 24V 50/60HZ бр. 44.85 лв. 53.82 лв.
1013026 LC1K1601B7 Контактор 3P+O VIS 24V 50/60HZ бр. 59.80 лв. 71.76 лв.
1013027 LC1K1601M7 Контактор 3P+O VIS 220/230V 50/60HZ бр. 59.80 лв. 71.76 лв.
1013028 LC1K1610B7 Контактор 3P+F VIS 24V 50/60HZ бр. 59.80 лв. 71.76 лв.
1013029 LP1K0601BD Контактор 3P+O VIS 24V DC бр. 43.40 лв. 52.08 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.