* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Пакетен прекъсвач

Пакетен прекъсвач  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Използват се за контрол на процеси в индустрията, сградната автоматизаця и пряк контрол на малки машини. Номинален ток от 10A до 150А.

Каталог Пакетен прекъсвач

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1014100 K1A001ALH Пакетен прекъсвач 1 полюс, 12 А бр. 34.85 лв. 41.82 лв.
1014101 K1B002ALH Пакетен прекъсвач 1 полюса, 12 А бр. 43.87 лв. 52.64 лв.
1014102 K1C003ALH Пакетен прекъсвач 3 полюса, 12 А бр. 52.91 лв. 63.49 лв.
1014103 K1D004ALH Пакетен прекъсвач 4 полюса, 12 А бр.
1014104 K2C003ALH Пакетен прекъсвач 5 полюса, 12 А бр. 56.96 лв. 68.35 лв.
1014105 K30C003AP Пакетен прекъсвач 2 позиции, 3 полюса, 32 А бр. 82.46 лв. 98.95 лв.
1014106 K50C003AP Пакетен прекъсвач 2 позиции, 3 полюса, 50 А бр. 122.13 лв. 146.56 лв.
1014107 K63C003AP Пакетен прекъсвач 2 позиции, 3 полюса, 63 А бр. 132.41 лв. 158.89 лв.
1014108 K115C003AP Пакетен прекъсвач 2 позиции, 3 полюса, 115 А бр. 218.06 лв. 261.67 лв.
1014109 K150C003AP Пакетен прекъсвач 2 позиции, 3 полюса, 150 А бр.
1014110 K1B001ULH Пакетен прекъсвач 1 полюс, 12 А, с 0 позиция бр. 43.35 лв. 52.02 лв.
1014111 K1D002ULH Пакетен прекъсвач 1 полюса, 12 А, с 0 позиция бр. 56.61 лв. 67.93 лв.
1014112 K1F003ULH Пакетен прекъсвач 3 полюса, 12 А, с 0 позиция бр. 69.89 лв. 83.87 лв.
1014113 K1H004ULH Пакетен прекъсвач 4 полюса, 12 А, с 0 позиция бр. 80.49 лв. 96.59 лв.
1014114 K2F003ULH Пакетен прекъсвач 3 полюса, 20 А, с 0 позиция бр. 78.91 лв. 94.69 лв.
1014115 K30F003UP Пакетен прекъсвач 3 полюса, 32 А бр. 106.34 лв. 127.61 лв.
1014116 K50F003UP Пакетен прекъсвач 3 полюса, 50 А бр. 205.39 лв. 246.47 лв.
1014117 K63F003UP Пакетен прекъсвач 3 полюса, 63 А бр. 186.15 лв. 223.38 лв.
1014118 K115F003UP Пакетен прекъсвач 3 полюса, 115 А бр. 328.12 лв. 393.74 лв.
1014119 K150F003UP Пакетен прекъсвач 3 полюса, 150 А бр. 591.28 лв. 709.54 лв.
1013470 VZ7 Допълнителен контактен блок НО + НЗ бр. 23.09 лв. 27.71 лв.
1014120 K1F027MLH Пакетен прекъсвач 12 А с 0 позиция за волтметър бр. 53.98 лв. 64.78 лв.
1014121 K1F003MLH Пакетен прекъсвач 12 А с 0 позиция за волтметър бр. 55.39 лв. 66.47 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19