* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Звънци и зумери

Звънци и зумери  Schneider Electric, Шнайдер Електрик


Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1010624 15321 Звънeц 8/12V CA бр.
1010625 15320 Звънец 230V CA бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19