* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Таймери

Стълбищни автомати MIN, MINe, MINs и MINp

Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Устройство PRE за предупреждение при изключване
Таймери MIN, MINe, MINs
Тези таймери служат за затваряне и след това за отваряне на контакт, след определено от потребителя време. Примерно приложение: стълбищен автомат.
Таймер MINp

Този таймер служи за затваряне и след това за отваряне на контакт, след определено от потребителя време и освен това предупреждава чрез понижаване яркостта на светене с 50 % за време от 10s до 100s, че осветлението ще бъде изключено.

Каталог Стълбищни автомати - таймери

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1010650 15870 Термостат (TH) бр. 42.15 лв. 50.58 лв.
1010651 15363 Таймер MIN бр. 49.10 лв. 58.92 лв.
1010652 CCT15232 Таймер MINS бр. 68.70 лв. 82.44 лв.
1010653 CCT15233 Таймер MINP бр. 113.15 лв. 135.78 лв.
1010654 CCT15324 Таймер MINT бр.
1010655 15376 Предупреждаване преди изключване 230V PRE бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.