* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Електронни таймери

Zelio Time  RE 11, RE88 865, RE 7, RE 8- електронни таймери  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Модулни и индустриални електронни таймери. Възможност за монтаж на DIN шина или винтово свързване. Висока надеждност, компактни размери, бърза настройка.

Каталог Zelio Time    

Каталог2 Zelio Time  

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1013570 RE7TL11BU Реле със закъснение при включване RE7 1 З/О бр.
1013571 RE7RA11BU Реле със закъснение при изключване RE7 1 З/О бр.
1013572 RE7RB11MW Реле със закъснение при изключване RE7 1 З/О бр.
1013573 RE7TP13BU Реле със закъснение при включване RE7 2 З/О бр.
1013574 RE7ML11BU Реле със закъснение при вкл./изкл. RE7 1 З/О бр.
1013575 RE11RAMU Реле със закъснение при включване RE11 бр.
1013576 RE11RCMU Реле със закъснение при изключване RE11 бр.
1013577 RE11RLMU Реле с мигащо действие RE11 бр.
1013578 RE11RHMU Реле с импулс на изхода RE11 бр.
1013579 RE11RBMU Реле за време след управляващ импулс RE11 бр.
1013580 RE11RMEMU Реле мултифункционално RE11 бр.
1013581 RE11RMMU Реле мултифункционално RE11 бр.
1013582 RE11RMMW Реле мултифункционално RE11 бр.
1110697 RE88865115 Реле със закъснение при включване RЕ88 865 1 З/О бр.
1110698 RE88865135 Реле със закъснение при изключване RЕ88 865 1 З/О бр.
1110699 RE88865155 Реле с мигащо действие RЕ88 865 1 З/О бр.
1110700 RE88865145 Реле с импулс на изхода RЕ88 865 1 З/О бр.
1110701 RE88865105 Реле мултифункционално RЕ88 865 бр.
1110702 RE88865303 Реле мултифункционално RЕ88 865 бр.
1110703 RE8TA61BUTQ Реле със закъснение при включване RЕ8 бр.
1110704 RE8TA21BUTQ Реле със закъснение при включване RЕ8 бр.
1110705 RE8TA41BUTQ Реле със закъснение при включване RЕ8 бр.
1110706 RE8RA11BTQ Реле със закъснение при изключване RЕ8 бр.
1110707 RE8RA21FUTQ Реле със закъснение при изключване RЕ8 бр.
1110708 RE8RA41FUTQ Реле със закъснение при изключване RЕ8 бр.
1110709 RE8PE11BUTQ Реле с импулс на изхода RЕ8 бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.