* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Zelio Control, RM4,17,35

Контролни и измервателни релета Zelio Control RM4, RM17, RM35

Schneider Electric, Шнайдер Електрик


Каталог Zelio Control RM4

Каталог Zelio Control RM17, RM35

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1013586 RM4TG20 Реле за контрол на 3-фазни мрежи - посока на въртене, отпадане на фаза, RM4 бр.
1013587 RM4TA02 Реле за контрол на 3-фазни мрежи - посока на въртене, Отпадане на фаза, асиметрия, RM4 бр.
1013588 RM4TR32 Реле за контрол на 3-фазни мрежи - посока на въртене, Отпадане на фаза, максимално и минимално напрежение, RM4 бр.
1013589 RM4TU02 Реле за контрол на 3-фазни мрежи - посока на въртене, Отпадане на фаза, минимално напрежение, RM4 бр.
1013590 RM4UA03M Реле за максимално напрежение 30..500V RM4 бр.
1013591 RM4UA33MW Реле за контрол на напрежение при монофазни мрежи - минимално и максимално напрежение 30..500V, RM4 бр.
1013592 RM4JA01M Реле за контрол на ток - максимален ток, 3mA..1A, RM4 бр.
1013593 RM4JA32M Реле за контрол на ток - минимален и максимален ток, 3mA..15A, RM4 бр.
1013594 RM4LG01M Реле за контрол на ниво на течности, RM4 бр.
1013595 LA9RM201 Сонда за ниворегулатор бр. 61.95 лв. 74.34 лв.
1013596 RM79696043 Сонди бр. 31.25 лв. 37.50 лв.
1110714 RM4TR31 Реле за контрол на 3-фазни мрежи - посока на въртене, Отпадане на фаза, максимално и минимално напрежение, RM4 бр.
1110715 RM4TA32 Реле за контрол на 3-фазни мрежи - посока на въртене, Отпадане на фаза, асиметрия, RM4 бр.
1110716 RM4UA33Q Реле за контрол на напрежение при монофазни мрежи - минимално и максимално напрежение , RM4 бр.
1110717 RM4UB35 Реле за контрол на напрежение при монофазни мрежи - минимално и максимално напрежение , RM4 бр.
1110718 RM4JA31MW Реле за контрол на ток - минимален и максимален ток, RM4 бр.
1110719 RM4LA32MW Реле за контрол на ниво на течности, RM4 бр.
1110720 RM35UB3N30 Реле за контрол на напрежение при 3-фазни мрежи - минимално и максимално напрежение между фазите, RM35 бр. 293.10 лв. 351.72 лв.
1110721 RM35UB330 Реле за контрол на напрежение при 3-фазни мрежи - минимално и максимално напрежение между фазите и неутрала, липса на неутрала, RM35 бр. 289.95 лв. 347.94 лв.
1110722 RM17UBE15 Реле за контрол на напрежение при монофазни мрежи - минимално и максимално напрежение , RM17 бр. 182.25 лв. 218.70 лв.
1110723 RM17UAS15 Реле за контрол на напрежение при монофазни мрежи - минимално и максимално напрежение , RM17 бр. 170.45 лв. 204.54 лв.
1110724 RM35UA13MW Реле за контрол на напрежение при монофазни мрежи - минимално и максимално напрежение , RM35 бр. 215.50 лв. 258.60 лв.
1110725 RM35JA32MW Реле за контрол на ток - минимален и максимален ток, RM35 бр. 227.30 лв. 272.76 лв.
1110726 RM17JC00MW Реле за контрол на ток - с вграден токов трансформатор, RM17 бр. 139.70 лв. 167.64 лв.
1110727 RM35BA10 Реле за контрол на ток - фазна последователност и отпадане на фаза при трифазни и монофазни помпи, RM35 бр. 284.95 лв. 341.94 лв.
1110728 RM35HZ21FM Реле за контрол на честота, RM35 бр. 233.65 лв. 280.38 лв.
1110729 RM35S0MW Реле за контрол на скорост бр. 227.85 лв. 273.42 лв.
1110730 RM35ATW5MW Реле за контрол на температура бр.
1110731 RM35ATR5MW Реле за контрол на температура бр.
1110732 RM35LV14MW Реле за контрол на ниво на течности, RM35 бр. 167.60 лв. 201.12 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.