* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Zelio Relay, Релета

Zelio Relay - релета  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Интерфейсни(RS), миниатюрни(RX), силови(RPM) и универсални(RU) релета с от 1 до 4 превключващи контакта и ток до 16А. Лесна употреба, компактни размери.


Каталог Zelio Relay

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1110743 RXM2AB1B7 Миниатюрно реле RXM 2 З/О, 12A, 24V AC бр.
1110744 RXM2AB2B7 Миниатюрно реле RXM 2 З/О, 12A, със светодиод 24V AC бр.
1110745 RXM2AB1P7 Миниатюрно реле RXM 2 З/О, 12A, 230V AC бр. 12.73 лв. 15.28 лв.
1110746 RXM2AB2P7 Миниатюрно реле RXM 2 З/О, 12A, със светодиод 230V AC бр. 14.50 лв. 17.40 лв.
1110747 RXM3AB1B7 Миниатюрно реле RXM 3 З/О, 10A, 24V AC бр. 12.86 лв. 15.43 лв.
1110748 RXM3AB1P7 Миниатюрно реле RXM 3 З/О, 10A, 230V AC бр. 12.86 лв. 15.43 лв.
1110749 RXM4AB1B7 Миниатюрно реле RXM 4 З/О, 6A, 24V AC бр. 12.99 лв. 15.59 лв.
1110750 RXM4AB1P7 Миниатюрно реле RXM 4 З/О, 6A, 230V AC бр. 12.99 лв. 15.59 лв.
1110751 RXM4AB1BD Миниатурно реле 4 З/O, 6A, 24 V DC бр. 10.83 лв. 13.00 лв.
1110752 RXM4AB2BD Миниатурно реле 4 З/O, 6A, WITH LED 24 V DC бр. 12.42 лв. 14.90 лв.
1110753 RXM4AB1JD Миниатюрно реле RXM, 4 З/О, 6A, 12V DC бр. 10.83 лв. 13.00 лв.
1110754 RXM2AB1BD Миниатюрно реле RXM, 2 З/О, 12A, 24V DC бр. 10.60 лв. 12.72 лв.
1110755 RXM3AB1BD Миниатюрно реле RXM, 3 З/О, 10A, 24V DC бр. 10.73 лв. 12.88 лв.
1110756 RXM2AB2JD Миниатюрно реле RXM, 2 З/О, 12A, 12V DC, LED бр. 12.06 лв. 14.47 лв.
1110757 RXM2AB2BD Миниатюрно реле RXM, 2 З/О, 12A, 24V DC, LED бр. 12.06 лв. 14.47 лв.
1110758 RXM3AB2BD Миниатюрно реле RXM, 3 З/О, 10A, 24V DC, LED бр. 12.19 лв. 14.63 лв.
1110759 RXM3AB2B7 Миниатюрно реле RXM, 3 З/О, 10A, 24V AC, LED бр. 14.62 лв. 17.54 лв.
1110760 RXM4AB2B7 Миниатюрно реле RXM, 4 З/О, 6A, 24V AC, LED бр. 14.75 лв. 17.70 лв.
1110761 RXM3AB2P7 Миниатюрно реле RXM, 3 З/О, 10A, 230V AC, LED бр. 14.62 лв. 17.54 лв.
1110762 RXM4AB2P7 Миниатюрно реле RXM, 4 З/О, 6A, 230V AC, LED бр. 14.77 лв. 17.72 лв.
1110763 RXZE2M114M Обикновен цокъл за миниатюрно реле, смесени клеми, RXM бр. 7.84 лв. 9.41 лв.
1110764 RXZE2M114 цокъл, RXM бр. 7.05 лв. 8.46 лв.
1110765 RUMC2AB1B7 Универсално реле RUM, 2 З/О, 10A, 24V AC бр.
1110766 RUMC2AB2B7 Универсално реле RUM, 2 З/О, 10A, 24V AC, LED бр.
1110767 RUMC2AB1P7 Универсално реле RUM 2 З/О, 10A, 230V AC бр.
1110768 RUMC2AB2P7 Универсално реле RUM, 2 З/О, 10A, 230V AC, LED бр.
1110769 RUMC3AB1B7 Универсално реле RUM, 3 З/О, 10A, 24V AC бр.
1110770 RUMC3AB1P7 Универсално реле RUM 3 З/О, 10A, 230V AC бр.
1110771 RUMC2AB1BD Универсално реле RUM, 2 З/О, 10A, 24V DC бр.
1110772 RUMC3AB1BD Универсално реле RUM, 3 З/О, 10A, 24V DC бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.