* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Група Harmony XB4

Бутони, ключове и сигнални лампи Група Harmony
XB4  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Бутони, ключове и сигнални лампи с хромирана метална гривна. Надежден избор. Опростен и бърз монтаж, здравина и качество.

Каталог Група XB4

Подобни продукти:  

Група Harmony XB5 Шнайдер Електрик

Група Harmony XB7 Шнайдер Електрик

Аксесоари XB4, XB5

Бутони iPB

Пултове за управление

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1013900 XB4BA21 Бутон Harmony XB4, НО, черен бр. 16.50 лв. 19.80 лв.
1013901 XB4BA31 Бутон Harmony XB4, НО, зелен бр. 16.50 лв. 19.80 лв.
1013902 XB4BA42 Бутон Harmony XB4, НЗ, червен бр. 16.50 лв. 19.80 лв.
1013903 XB4BA51 Бутон Harmony XB4, НО, жълт бр. 16.50 лв. 19.80 лв.
1013904 XB4BA61 Бутон Harmony XB4, НО, син бр. 16.50 лв. 19.80 лв.
1013905 XB4BS542 Авариен стоп бутон Harmony XB4, НЗ или НЗ + НО, червен бр.
1013906 XB4BT42 Авариен стоп бутон Harmony XB4, НЗ или НЗ + НО, червен бр.
1013907 XB4BVM1 Сигнална лампа с вграден светодиод Harmony XB4, 230V, бяла бр. 28.75 лв. 34.50 лв.
1013908 XB4BVM3 Сигнална лампа с вграден светодиод Harmony XB4, 230V, зелена бр. 28.75 лв. 34.50 лв.
1013909 XB4BVM4 Сигнална лампа с вграден светодиод Harmony XB4, 230V, червена бр. 28.75 лв. 34.50 лв.
1013910 XB4BVM5 Сигнална лампа с вграден светодиод Harmony XB4, 230V, жълта бр. 28.75 лв. 34.50 лв.
1013911 XB4BVM6 Сигнална лампа с вграден светодиод Harmony XB4, 230V, синя бр. 27.40 лв. 32.88 лв.
1013912 XB4BVB1 Сигнална лампа с вграден светодиод Harmony XB4, 24V, бяла бр. 19.35 лв. 23.22 лв.
1013913 XB4BVB3 Сигнална лампа с вграден светодиод Harmony XB4, 24V, зелена бр. 19.35 лв. 23.22 лв.
1013914 XB4BVB4 Сигнална лампа с вграден светодиод Harmony XB4, 24V, червена бр. 19.35 лв. 23.22 лв.
1013915 XB4BVB5 Сигнална лампа с вграден светодиод Harmony XB4, 24V, жълта бр. 19.35 лв. 23.22 лв.
1013916 XB4BVB6 Сигнална лампа с вграден светодиод Harmony XB4, 24V, синя бр. 19.35 лв. 23.22 лв.
1013917 XB4BV61 Сигнална лампа с вградена крушка Harmony XB4, 24V, бяла бр. 19.45 лв. 23.34 лв.
1013918 XB4BV63 Сигнална лампа с вградена крушка Harmony XB4, 24V, зелена бр. 19.45 лв. 23.34 лв.
1013919 XB4BV64 Сигнална лампа с вградена крушка Harmony XB4, 24V, червена бр. 19.45 лв. 23.34 лв.
1013920 XB4BV65 Сигнална лампа с вградена крушка Harmony XB4, 24V, жълта бр. 19.45 лв. 23.34 лв.
1013921 XB4BW31M5 Светещ бутон Harmony XB4, 230V, НЗ + НО, бял бр. 44.90 лв. 53.88 лв.
1013922 XB4BW33M5 Светещ бутон Harmony XB4, 230V, НЗ + НО, зелен бр. 44.90 лв. 53.88 лв.
1013923 XB4BW34M5 Светещ бутон Harmony XB4, 230V, НЗ + НО, червен бр. 44.90 лв. 53.88 лв.
1013924 XB4BW35M5 Светещ бутон Harmony XB4, 230V, НЗ + НО, жълт бр. 44.90 лв. 53.88 лв.
1013925 XB4BW36M5 Светещ бутон Harmony XB4, 230V, НЗ + НО, син бр. 44.90 лв. 53.88 лв.
1013926 XB4BW31B5 Светещ бутон Harmony XB4, 24V, НЗ + НО, бял бр. 35.55 лв. 42.66 лв.
1013927 XB4BW33B5 Светещ бутон Harmony XB4, 24V, НЗ + НО, зелен бр. 35.55 лв. 42.66 лв.
1013928 XB4BW34B5 Светещ бутон Harmony XB4, 24V, НЗ + НО, червен бр. 35.55 лв. 42.66 лв.
1013929 XB4BW35B5 Светещ бутон Harmony XB4, 24V, НЗ + НО, жълт бр. 35.55 лв. 42.66 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.