* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Група Harmony XB5

Бутони, ключове и сигнални лампи Група Harmony XB5

Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Надежден избор. Опростен и бърз монтаж, здравина и качество.

Каталог Група XB5

Подобни продукти:  

Група Harmony XB4 Шнайдер Електрик

Група Harmony XB7 Шнайдер Електрик

Аксесоари XB4, XB5

Бутони iPB

Пултове за управление

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1111259 XB5AA11 Бутон XB5, N/O, бял бр. 12.55 лв. 15.06 лв.
1111260 XB5AA21 Бутон XB5, N/O, черен бр. 12.55 лв. 15.06 лв.
1111261 XB5AA31 Бутон XB5, N/O, зелен бр. 12.55 лв. 15.06 лв.
1111262 XB5AA42 Бутон XB5, N/O, червен бр. 12.55 лв. 15.06 лв.
1111263 XB5AA51 Бутон XB5, N/O, жълт бр. 12.55 лв. 15.06 лв.
1111264 XB5AA61 Бутон XB5, N/O, син бр. 12.55 лв. 15.06 лв.
1111265 XB5AS542 Авариен стоп бутон XB5, със закъснение, освобождаване чрез завъртане, N/C, червен бр.
1111266 XB5AT42 Авариен стоп бутон XB5, със закъснение, натиск - издърпване, N/C, червен бр.
1111267 XB5AS8445 Авариен стоп бутон XB5, тригер действие, освобождаване чрез завъртане, N/C, червен бр. 33.10 лв. 39.72 лв.
1111268 XB5AT45 Авариен стоп бутон XB5, тригер действие, натиск - издърпване, N/C, червен бр.
1111269 XB5AW33B5 Светещ бутон XB5, LED, 24V, N/C + N/O, зелен бр. 28.65 лв. 34.38 лв.
1111270 XB5AW34B5 Светещ бутон XB5, LED, 24V, N/C + N/O, червен бр. 28.65 лв. 34.38 лв.
1111271 XB5AW33M5 Светещ бутон XB5, LED, 230V, N/C + N/O, зелен бр. 36.80 лв. 44.16 лв.
1111272 XB5AW34M5 Светещ бутон XB5, LED, 230V, N/C + N/O, червен бр. 36.80 лв. 44.16 лв.
1111273 XB5AW3165 Светещ бутон XB5, за BA9s крушка, 250V, N/C + N/O, бял бр. 28.45 лв. 34.14 лв.
1111274 XB5AW3365 Светещ бутон XB5, за BA9s крушка, 250V, N/C + N/O, зелен бр. 28.45 лв. 34.14 лв.
1111275 XB5AW3465 Светещ бутон XB5, за BA9s крушка, 250V, N/C + N/O, червен бр. 28.45 лв. 34.14 лв.
1111276 XB5AL73415 Сдвоен бутон XB5, с означения I и 0 N/C + N/O, IP66 бр. 26.15 лв. 31.38 лв.
1111277 XB5AW73731B5 Сдвоен бутон XB5, LED, с означения I и 0 N/C + N/O, 24V, IP66 бр. 38.40 лв. 46.08 лв.
1111278 XB5AW73731M5 Сдвоен бутон XB5, LED, с означения I и 0 N/C + N/O, 240V, IP66 бр. 46.50 лв. 55.80 лв.
1111279 XB5AA731327 Троен бутон XB5, с означения I, STOP и II, N/C + N/O, IP66 бр. 33.00 лв. 39.60 лв.
1111280 XB5AA711137 Троен бутон XB5, с означения ? , STOP и ?, N/C + N/O, IP66 бр.
1111281 XB5AVM1 Сигнална лампа XB5, LED, 230V, бяла бр. 23.25 лв. 27.90 лв.
1111282 XB5AVM3 Сигнална лампа XB5, LED, 230V, зелена бр. 23.25 лв. 27.90 лв.
1111283 XB5AVM4 Сигнална лампа XB5, LED, 230V, червена бр. 23.25 лв. 27.90 лв.
1111284 XB5AVM5 Сигнална лампа XB5, LED, 230V, жълта бр. 23.25 лв. 27.90 лв.
1111285 XB5AVM6 Сигнална лампа XB5, LED, 230V, синя бр. 23.25 лв. 27.90 лв.
1111286 XB5AV61 Сигнална лампа XB5, за BA9s крушка, 2,4W max, 250V, бялa бр. 15.15 лв. 18.18 лв.
1111287 XB5AV63 Сигнална лампа XB5, за BA9s крушка, 2,4W max, 250V, зелена бр. 15.15 лв. 18.18 лв.
1111288 XB5AV64 Сигнална лампа XB5, за BA9s крушка, 2,4W max, 250V, червена бр. 15.15 лв. 18.18 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.