* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Пултове за управление

Пултове за управление и кутии Тип XAL
Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Елементи за управление и сигнализация с двойно изолирана гривна. Комплектни пултове. Намират приложение в индустрията, строителния и инфраструктурния сектор.

Каталог Тип XAL        Каталог Пултове за управление XAC

Подобни продукти:  

Група Harmony XB5 Шнайдер Електрик

Група Harmony XB7 Шнайдер Електрик

Аксесоари XB4, XB5

Бутони iPB

Група Harmony XB4 Шнайдер Електрик

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1014050 XALK174 Пулт за управлвние с авариен стоп, със заключване, освобождаване чрез завъртане НЗ бр.
1111324 XALK174F Пулт за управлвние с авариен стоп, със заключване, освобождаване чрез завъртане 2НЗ бр.
1111325 XALK178E Пулт за управлвние с авариен стоп, тригер действие, освобождаване чрез завъртане НЗ+НО бр. 46.10 лв. 55.32 лв.
1111326 XALD102E Пулт за управлвние 1 бутон, с означение I, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 29.60 лв. 35.52 лв.
1111327 XALD213 Пулт за управлвние 2 бутона, с означение I и О, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 40.00 лв. 48.00 лв.
1111328 XALD102E Пулт за управлвние 2 бутона, с означение I и О, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 29.60 лв. 35.52 лв.
1111329 XALD211H29 Пулт за управлвние 2 бутона, с означение START и STОP, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 43.55 лв. 52.26 лв.
1111330 XALD215 Пулт за управлвние, с един превключвател, 2 позиции, със задържане, НО бр. 40.00 лв. 48.00 лв.
1111331 XALD339 Пулт за управлвние 3 бутона, с означение I, О и II, с възвр. Пружина, НО+НЗ +НО бр. 58.45 лв. 70.14 лв.
1111332 XALD334 Пулт за управлвние 3 бутона, с означение ?, О и ?, с възвр. Пружина, НО+НЗ +НО бр. 58.45 лв. 70.14 лв.
1014052 XALD01 Празна кутия за управление с 1 отвор бр. 11.85 лв. 14.22 лв.
1014053 XALD02 Празна кутия за управление с 2 отвора бр. 14.80 лв. 17.76 лв.
1014054 XALD03 Празна кутия за управление с 3 отвора бр. 20.65 лв. 24.78 лв.
1014055 XALD04 Празна кутия за управление с 4 отвора бр. 28.80 лв. 34.56 лв.
1014056 XALD05 Празна кутия за управление с 5 отвора бр. 34.30 лв. 41.16 лв.
1014057 XACA281 Пулт за управление с 2 позиции бр. 91.60 лв. 109.92 лв.
1014058 XACA2713 Пулт за управление с 2 позиции и авариен стоп бр. 79.35 лв. 95.22 лв.
1014059 XACA471 Пулт за управление с 4 позиции бр. 102.30 лв. 122.76 лв.
1014060 XACA4713 Пулт за управление с 4 позиции и авариен стоп бр. 146.25 лв. 175.50 лв.
1111333 XACA681 Пулт за управление с 6 позиции бр. 150.95 лв. 181.14 лв.
1014061 XACA6713 Пулт за управление с 6 позиции и авариен стоп бр. 165.55 лв. 198.66 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19