* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Пултове за управление

Пултове за управление и кутии Тип XAL
Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Елементи за управление и сигнализация с двойно изолирана гривна. Комплектни пултове. Намират приложение в индустрията, строителния и инфраструктурния сектор.

Каталог Тип XAL        Каталог Пултове за управление XAC

Подобни продукти:  

Група Harmony XB5 Шнайдер Електрик

Група Harmony XB7 Шнайдер Електрик

Аксесоари XB4, XB5

Бутони iPB

Група Harmony XB4 Шнайдер Електрик

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1014050 XALK174 Пулт за управлвние с авариен стоп, със заключване, освобождаване чрез завъртане НЗ бр.
1111324 XALK174F Пулт за управлвние с авариен стоп, със заключване, освобождаване чрез завъртане 2НЗ бр.
1111325 XALK178E Пулт за управлвние с авариен стоп, тригер действие, освобождаване чрез завъртане НЗ+НО бр. 48.42 лв. 58.10 лв.
1111326 XALD102E Пулт за управлвние 1 бутон, с означение I, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 31.06 лв. 37.27 лв.
1111327 XALD213 Пулт за управлвние 2 бутона, с означение I и О, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 41.98 лв. 50.38 лв.
1111328 XALD102E Пулт за управлвние 2 бутона, с означение I и О, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 31.06 лв. 37.27 лв.
1111329 XALD211H29 Пулт за управлвние 2 бутона, с означение START и STОP, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 45.72 лв. 54.86 лв.
1111330 XALD215 Пулт за управлвние, с един превключвател, 2 позиции, със задържане, НО бр. 41.98 лв. 50.38 лв.
1111331 XALD339 Пулт за управлвние 3 бутона, с означение I, О и II, с възвр. Пружина, НО+НЗ +НО бр.
1111332 XALD334 Пулт за управлвние 3 бутона, с означение ?, О и ?, с възвр. Пружина, НО+НЗ +НО бр.
1014052 XALD01 Празна кутия за управление с 1 отвор бр. 12.41 лв. 14.89 лв.
1014053 XALD02 Празна кутия за управление с 2 отвора бр. 15.55 лв. 18.66 лв.
1014054 XALD03 Празна кутия за управление с 3 отвора бр. 21.65 лв. 25.98 лв.
1014055 XALD04 Празна кутия за управление с 4 отвора бр. 30.25 лв. 36.30 лв.
1014056 XALD05 Празна кутия за управление с 5 отвора бр. 36.00 лв. 43.20 лв.
1014057 XACA281 Пулт за управление с 2 позиции бр.
1014058 XACA2713 Пулт за управление с 2 позиции и авариен стоп бр. 83.29 лв. 99.95 лв.
1014059 XACA471 Пулт за управление с 4 позиции бр. 107.38 лв. 128.86 лв.
1014060 XACA4713 Пулт за управление с 4 позиции и авариен стоп бр. 153.53 лв. 184.24 лв.
1111333 XACA681 Пулт за управление с 6 позиции бр. 158.47 лв. 190.16 лв.
1014061 XACA6713 Пулт за управление с 6 позиции и авариен стоп бр. 173.81 лв. 208.57 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.