* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Пултове за управление

Пултове за управление и кутии Тип XAL
Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Елементи за управление и сигнализация с двойно изолирана гривна. Комплектни пултове. Намират приложение в индустрията, строителния и инфраструктурния сектор.

Каталог Тип XAL        Каталог Пултове за управление XAC

Подобни продукти:  

Група Harmony XB5 Шнайдер Електрик

Група Harmony XB7 Шнайдер Електрик

Аксесоари XB4, XB5

Бутони iPB

Група Harmony XB4 Шнайдер Електрик

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1014050 XALK174 Пулт за управлвние с авариен стоп, със заключване, освобождаване чрез завъртане НЗ бр.
1111324 XALK174F Пулт за управлвние с авариен стоп, със заключване, освобождаване чрез завъртане 2НЗ бр.
1111325 XALK178E Пулт за управлвние с авариен стоп, тригер действие, освобождаване чрез завъртане НЗ+НО бр. 53.45 лв. 64.14 лв.
1111326 XALD102E Пулт за управлвние 1 бутон, с означение I, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 28.80 лв. 34.56 лв.
1111327 XALD213 Пулт за управлвние 2 бутона, с означение I и О, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 38.10 лв. 45.72 лв.
1111328 XALD102E Пулт за управлвние 2 бутона, с означение I и О, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 28.80 лв. 34.56 лв.
1111329 XALD211H29 Пулт за управлвние 2 бутона, с означение START и STОP, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 38.10 лв. 45.72 лв.
1111330 XALD215 Пулт за управлвние, с един превключвател, 2 позиции, със задържане, НО бр. 38.10 лв. 45.72 лв.
1111331 XALD339 Пулт за управлвние 3 бутона, с означение I, О и II, с възвр. Пружина, НО+НЗ +НО бр. 55.95 лв. 67.14 лв.
1111332 XALD334 Пулт за управлвние 3 бутона, с означение ?, О и ?, с възвр. Пружина, НО+НЗ +НО бр. 52.20 лв. 62.64 лв.
1014052 XALD01 Празна кутия за управление с 1 отвор бр. 14.20 лв. 17.04 лв.
1014053 XALD02 Празна кутия за управление с 2 отвора бр. 16.85 лв. 20.22 лв.
1014054 XALD03 Празна кутия за управление с 3 отвора бр. 19.45 лв. 23.34 лв.
1014055 XALD04 Празна кутия за управление с 4 отвора бр. 27.85 лв. 33.42 лв.
1014056 XALD05 Празна кутия за управление с 5 отвора бр. 34.00 лв. 40.80 лв.
1014057 XACA281 Пулт за управление с 2 позиции бр. 58.90 лв. 70.68 лв.
1014058 XACA2713 Пулт за управление с 2 позиции и авариен стоп бр. 73.90 лв. 88.68 лв.
1014059 XACA471 Пулт за управление с 4 позиции бр. 65.75 лв. 78.90 лв.
1014060 XACA4713 Пулт за управление с 4 позиции и авариен стоп бр. 136.20 лв. 163.44 лв.
1111333 XACA681 Пулт за управление с 6 позиции бр. 97.05 лв. 116.46 лв.
1014061 XACA6713 Пулт за управление с 6 позиции и авариен стоп бр. 154.20 лв. 185.04 лв.