* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Ръчни - Умшалтер

Умшалтер Interpact INS250  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Превключване от главния захранващ източник на резервен, ръчно, в електроинсталации ниско напрежение.

Каталог Умшалтер Interpact INS250

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1011480 31140 Умшалтер Interpact INS250 - 100A бр. 621.90 лв. 746.28 лв.
1011481 31144 Умшалтер Interpact INS250 - 160A бр. 670.00 лв. 804.00 лв.
1011482 31142 Умшалтер Interpact INS250 - 200A бр. 683.55 лв. 820.26 лв.
1011483 31146 Умшалтер Interpact INS250 бр. 698.35 лв. 838.02 лв.
1011484 31148 Умшалтер Interpact INS320 бр. 1063.50 лв. 1276.20 лв.
1011485 31150 Умшалтер Interpact INS400 бр. 1122.85 лв. 1347.42 лв.
1011486 31152 Умшалтер Interpact INS500 бр. 1473.60 лв. 1768.32 лв.
1011487 31154 Умшалтер Interpact INS630 бр. 1608.80 лв. 1930.56 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.