* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Mini Pragma, F

ТАП Mini Pragma   Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Модулни разпределителни табла до 63А предназначени за монтаж в промишлени и битови сгради, за изграждане на нови или за обновяване на съществуващи инсталации.

Каталог Mini Pragma

Серията Mini Pragma е заменена с NEW Mini Pragma

Към - NEW Mini Pragma

Подобни продукти:  

 Табло апартаментно ТАП Макел

Табло апартаментно ТАП Вико

Табло апартаментно ТАП Атра

Табло Pragma

Табло Kaedra IP 65

Индустриални табла

Аксесоари ТАБЛА                                                    

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1011500 10205 ТАП Micro Pragma 2 модула - 1 ред бр. 8.12 лв. 9.74 лв.
1011501 10206 ТАП Micro Pragma 4 модула - 1 ред бр. 9.51 лв. 11.41 лв.
1011502 10207 ТАП Micro Pragma 6 модула - 1 ред бр. 13.16 лв. 15.79 лв.
1011503 10208 ТАП Micro Pragma 8 модула - 1 ред бр. 15.96 лв. 19.15 лв.
1011504 13321 ТАП Mini Pragma В.М. с непр. врата 4 модула - 1 ред бр.
1011505 13322 ТАП Mini Pragma В.М. с непр. врата 6 модула - 1 ред бр.
1011506 13323 ТАП Mini Pragma В.М. с непр. врата 8 модула - 1 ред бр.
1011507 13324 ТАП Mini Pragma В.М. с непр. врата 12 модула - 1 ред бр.
1011508 13380 ТАП Mini Pragma В.М. с непр. врата 18 модула - 1 ред бр.
1011509 13532 ТАП Mini Pragma В.М. с непр. врата 24 модула - 2 реда бр.
1011510 13533 ТАП Mini Pragma В.М. с непр. врата 36 модула - 3 реда бр.
1011511 13326 ТАП Mini Pragma В.М. с прозр. врата 4 модула - 1 ред бр.
1011512 13327 ТАП Mini Pragma В.М. с прозр. врата 6 модула - 1 ред бр.
1011513 13328 ТАП Mini Pragma В.М. с прозр. врата 8 модула - 1 ред бр.
1011514 13329 ТАП Mini Pragma В.М. с прозр. врата 12 модула - 1 ред бр.
1011515 13370 ТАП Mini Pragma В.М. с прозр. врата 18 модула - 1 ред бр.
1011516 13542 ТАП Mini Pragma В.М. с прозр. врата 24 модула - 2 реда бр.
1011517 13543 ТАП Mini Pragma В.М. с прозр. врата 36 модула - 3 реда бр.
1011518 13331 ТАП Mini Pragma С.М. с непр. врата 4 модула - 1 ред бр.
1011519 13332 ТАП Mini Pragma С.М. с непр. врата 6 модула - 1 ред бр.
1011520 13333 ТАП Mini Pragma С.М. с непр. Врата 8 модула - 1 ред бр.
1011521 13334 ТАП Mini Pragma С.М. с непр. врата 12 модула - 1 ред бр.
1011522 13375 ТАП Mini Pragma С.М. с непр. врата 18 модула - 1 ред бр.
1011523 13552 ТАП Mini Pragma С.М. с непр. врата 24 модула - 2 реда бр.
1011524 13553 ТАП Mini Pragma С.М. с непр. врата 36 модула - 3 реда бр.
1011525 13336 ТАП Mini Pragma С.М. с прозр. врата 4 модула - 1 ред бр.
1011526 13337 ТАП Mini Pragma С.М. с прозр. врата 6 модула - 1 ред бр.
1011527 13338 ТАП Mini Pragma С.М. с прозр. врата 8 модула - 1 ред бр.
1011528 13339 ТАП Mini Pragma С.М. с прозр. врата 12 модула - 1 ред бр.
1011529 13305 ТАП Mini Pragma С.М. с прозр. врата 18 модула - 1 ред бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.