* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Kaedra

Табло Kaedra IP 65  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Модулни разпределителни табла IP65, устойчиви на външни въздействия. Възможност за монтиране на модулна апаратура за защита и контрол, индустриални и обикновени щепселни съединения.

Каталог Kaedra

Подобни продукти:  

Табло апартаментно ТАП Макел

Табло апартаментно ТАП Вико

Табло апартаментно ТАП Атра

Табло апартаментно ТАП New Mini Pragma

Табло Pragma

Индустриални табла

Аксесоари ТАБЛА

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1011700 13990 Табло Kaedra IP 65, 1 ред по 12 модула, 1 интерфейсен отвор (90х100) бр.
1011701 13991 Табло Kaedra IP 65, 2 реда по 12 модула, 3 интерфейсни отвора (90х100) бр. 234.70 лв. 281.64 лв.
1011702 13992 Табло Kaedra IP 65, 3 реда по 12 модула, 4 интерфейсни отвора (90х100) бр. 305.15 лв. 366.18 лв.
1011703 13957 Табло Kaedra IP 65 мини, 1 ред по 4 модула бр.
1011704 13958 Табло Kaedra IP 65 мини, 1 ред по 6 модула бр.
1011705 13959 Табло Kaedra IP 65 мини, 1 ред по 8 модула бр.
1011706 13960 Табло Kaedra IP 65 мини, 1 ред по 12 модула бр.
1011707 13981 Табло Kaedra IP 65, 1 ред по 12 модула бр. 109.30 лв. 131.16 лв.
1011708 13982 Табло Kaedra IP 65, 1 ред по 18 модула бр. 146.50 лв. 175.80 лв.
1011709 13983 Табло Kaedra IP 65, 2 реда по 12 модула бр. 180.00 лв. 216.00 лв.
1011710 13984 Табло Kaedra IP 65, 2 реда по 18 модула бр. 248.90 лв. 298.68 лв.
1011711 13985 Табло Kaedra IP 65, 3 реда по 12 модула бр. 239.95 лв. 287.94 лв.
1011712 13986 Табло Kaedra IP 65, 3 реда по 18 модула бр. 370.05 лв. 444.06 лв.
1011713 13987 Табло Kaedra IP 65, 4 реда по 18 модула бр. 469.15 лв. 562.98 лв.
1011714 13150 Табло Kaedra IP 65 мини, 4 модула, 1 силов отвор 65 х 85 mm бр.
1011715 13151 Табло Kaedra IP 65 мини, 4 модула, 2 силови отвора 65 х 85 mm бр.
1011716 13152 Табло Kaedra IP 65 мини, 4 модула, 3 силови отвора 65 х 85 mm бр.
1011717 13153 Табло Kaedra IP 65, 5 модула, 2 силови отвора 90 х 100 mm бр.
1011718 13154 Табло Kaedra IP 65, 8 модула, 4 силови отвора 90 х 100 mm бр.
1011719 13155 Табло Kaedra IP 65, 12+1 модула, 3 силови отвора 90 х 100 mm бр.
1011720 13156 Табло Kaedra IP 65, 12+1 модула, 6 силови отвора 90 х 100 mm бр.
1011721 13157 Табло Kaedra IP 65, 18+1 модула, 8 силови отвора 90 х 100 mm бр.
1011722 13160 Табло 5 модула, 1 отвор за силов конт. с блокировка (103х225 mm) бр.
1011723 13161 Табло 8 модула, 2 отворa за силови конт. с блокировка (103х225 mm) бр.
1011724 13162 Табло 12+1 модула, 3 отвора за силови конт. с блокировка (103х225 mm) бр.
1011725 13163 Табло 18+1 модула, 4 отвора за силови конт. с блокировка (103х225 mm) бр.
1011726 13993 Интерфейсно модулно табло Kaedra IP 65, 3 отвора 50 х 100 mm бр. 89.85 лв. 107.82 лв.
1011727 13994 Интерфейсно модулно табло Kaedra IP 65, 4 отвора 50 х 100 mm бр. 119.80 лв. 143.76 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.