* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Unica Basic

Серия Unica Basic  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

обикновенна гама, за практични приложения с функционални елементи в бяло или слонова кост.

Каталог Unica Basic

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ:  

Unica TOP 

Unica Plus  

Unica Quadro  

Anya

Altira  

Промишлени съединения

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1011900 MGU10.201.18D Еднополюсен ключ (схема 1) бял сглобен Unica Basic бр. 11.43 лв. 13.72 лв.
1011901 MGU10.201.25D Еднополюсен ключ (схема 1) слонова кост сглобен Unica Basic бр. 11.43 лв. 13.72 лв.
1011902 MGU10.201.559D Еднополюсен ключ (схема 1) крема сглобен Unica Basic бр. 11.96 лв. 14.35 лв.
1011903 MGU10.201.858D Еднополюсен ключ (схема 1) техническо сиво сглобен Unica Basic бр. 11.96 лв. 14.35 лв.
1011904 MGU10.211.18D Сериен ключ (схема 5) бял сглобен Unica Basic бр. 17.21 лв. 20.65 лв.
1011905 MGU10.211.25D Сериен ключ (схема 5) слонова кост сглобен Unica Basic бр. 17.21 лв. 20.65 лв.
1011906 MGU10.211.559D Сериен ключ (схема 5) крема сглобен Unica Basic бр. 17.86 лв. 21.43 лв.
1011907 MGU10.211.858D Сериен ключ (схема 5) техническо сиво сглобен Unica Basic бр. 17.86 лв. 21.43 лв.
1011908 MGU10.203.18D Девиаторен (схема 6) ключ бял сглобен Unica Basic бр. 13.55 лв. 16.26 лв.
1011909 MGU10.203.25D Девиаторен ключ (схема 6) слонова кост сглобен Unica Basic бр. 13.55 лв. 16.26 лв.
1011910 MGU10.203.559D Девиаторен ключ (схема 6) крема сглобен Unica Basic бр. 14.12 лв. 16.94 лв.
1011911 MGU10.203.858D Девиаторен ключ (схема 6) техническо сиво сглобен Unica Basic бр. 14.12 лв. 16.94 лв.
1011912 MGU10.206.18D Бутон бял сглобен Unica Basic бр. 13.42 лв. 16.10 лв.
1011913 MGU10.206.25D Бутон слонова кост сглобен Unica Basic бр.
1011914 MGU10.206.559D Бутон крема сглобен Unica Basic бр.
1011915 MGU10.206.858D Бутон техническо сиво сглобен Unica Basic бр.
1011916 MGU10.036.18D Контакт шуко бял сглобен Unica Basic бр. 11.43 лв. 13.72 лв.
1011917 MGU10.036.25D Контакт шуко слонова кост сглобен Unica Basic бр. 11.43 лв. 13.72 лв.
1011918 MGU10.036.559D Контакт шуко крема сглобен Unica Basic бр. 11.96 лв. 14.35 лв.
1011919 MGU10.036.858D Контакт шуко техническо сиво сглобен Unica Basic бр. 11.96 лв. 14.35 лв.
1011920 MGU61.037.18 Контакт шуко IP 44 бял сглобен Unica Basic бр. 22.96 лв. 27.55 лв.
1011921 MGU61.037.25 Контакт шуко IP 44 слонова кост сглобен Unica Basic бр. 22.96 лв. 27.55 лв.
1011922 MGU23.067.18D Двоен контакт шуко бял сглобен Unica Basic бр. 20.62 лв. 24.74 лв.
1011923 MGU23.067.25D Двоен контакт шуко слонова кост сглобен Unica Basic бр. 20.62 лв. 24.74 лв.
1011924 MGU10.451.18D TV/FM излаз бял сглобен Unica Basic бр.
1011925 MGU10.451.25D TV/FM излаз слонова кост сглобен Unica Basic бр.
1011926 MGU10.451.559D TV/FM излаз крема сглобен Unica Basic бр.
1011927 MGU10.451.858D TV/FM излаз техническо сиво сглобен Unica Basic бр.
1011928 MGU10.492.18D Телефонна розетка RJ11 бял сглобен Unica Basic бр.
1011929 MGU10.492.25D Телефонна розетка RJ11 слонова кост сглобен Unica Basic бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.