* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1099150 мини контактор GMC-6M 6А, AC бобина 220V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НО бр. 12.10 лв. 14.52 лв.
1099151 мини контактор GMC-6M 6А, AC бобина 220V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НЗ бр. 12.10 лв. 14.52 лв.
1099152 мини контактор GMC-9M 9А, AC бобина 220V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НО бр. 12.90 лв. 15.48 лв.
1099153 мини контактор GMC-9M 9А, AC бобина 220V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НЗ бр. 12.90 лв. 15.48 лв.
1099154 мини контактор GMC-12M 12А, AC бобина 220V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НО бр. 13.90 лв. 16.68 лв.
1099155 мини контактор GMC-12M 12А, AC бобина 220V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НЗ бр. 13.90 лв. 16.68 лв.
1099156 мини контактор GMC-16M 16А, AC бобина 220V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НО бр. 14.95 лв. 17.94 лв.
1099157 мини контактор GMC-16M 16А, AC бобина 220V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НЗ бр. 14.95 лв. 17.94 лв.
1099260 мини контактор GMC-6M 6А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НО бр. 12.10 лв. 14.52 лв.
1099261 мини контактор GMC-6M 6А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НЗ бр. 12.10 лв. 14.52 лв.
1099262 мини контактор GMC-9M 9А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НО бр. 12.90 лв. 15.48 лв.
1099263 мини контактор GMC-9M 9А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НЗ бр. 12.90 лв. 15.48 лв.
1099264 мини контактор GMC-12M 12А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НО бр. 13.90 лв. 16.68 лв.
1099265 мини контактор GMC-12M 12А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НЗ бр. 13.90 лв. 16.68 лв.
1099266 мини контактор GMC-16M 16А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НО бр. 14.95 лв. 17.94 лв.
1099267 мини контактор GMC-16M 16А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НЗ бр. 14.95 лв. 17.94 лв.
1099268 мини контактор GMC-12M 12А, AC бобина 42V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НЗ бр. 14.95 лв. 17.94 лв.
1099325 реверсивен мини контактор GMC-16MR 16А, AC бобина 230V, 1 доп.контакт НО бр. 37.10 лв. 44.52 лв.
1099326 реверсивен мини контактор GMC-16MR 16А, AC бобина 230V, 1 доп.контакт НЗ бр. 37.10 лв. 44.52 лв.
1110637 мини контактор GMD-16M 16А, DC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 1 доп.контакт НО бр.
1099160 Допълнителен контакт 2 НО+2 НЗ контакта AU-4M22, монтаж отпред за мини конт. GMC-6M, 9М, 12М, 16М бр. 13.15 лв. 15.78 лв.
1099161 Допълнителен контакт 2 НО контакта AU-2M20, монтаж отпред за мини конт. GMC-6M, 9М, 12М, 16М бр. 8.50 лв. 10.20 лв.
1099162 Допълнителен контакт 1 НО+1 НЗ контакта AU-2M11, монтаж отпред за мини конт. GMC-6M, 9М, 12М, 16М бр. 8.50 лв. 10.20 лв.
1099163 Допълнителен контакт 3 НО+1 НЗ контакта AU-4M31, монтаж отпред за мини конт. GMC-6M, 9М, 12М, 16М бр. 13.15 лв. 15.78 лв.
1099164 Допълнителен контакт 2 НЗ контакта AU-2M02, монтаж отпред за мини конт. GMC-6M, 9М, 12М, 16М бр. 8.50 лв. 10.20 лв.
1099330 Бобина за контактор GMC6-16М AC230V бр.
1099331 Бобина за контактор GMC6-16М AC110V бр.
1099185 Контактор GMC-22 22А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 2 доп.контакт, 1НО и 1НЗ бр.
1099187 Контактор GMC-40 40А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 4 доп.контакт, 2НО и 2НЗ бр.
1099188 Контактор GMC-65 65А, AC бобина 24V, 3 гл.контакта НО + 4 доп.контакт, 2НО и 2НЗ бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.