* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Товаров прекъсвач LS

 

Каталог Товаров прекъсвач LS

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1099344 Товаров прекъсвач 63A 1P BKD бр. 3.40 лв. 4.08 лв.
1099345 Товаров прекъсвач 100A 1P BKD бр. 3.40 лв. 4.08 лв.
1099347 Товаров прекъсвач 63A 3P BKD бр. 8.90 лв. 10.68 лв.
1099348 Товаров прекъсвач 100A 3P BKD бр. 8.90 лв. 10.68 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19