* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

El-Bi Zirve

Ключове и контакти El-Bi Серия Zirve


Каталог El-Bi

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1036502 501-0200-200 Едноплюсен ключ СХ1 бял El-Bi Zirve бр.
1036503 501-0200-201 Еднополюсен ключ СХ1 с инд. лампа бял El-Bi Zirve бр.
1036504 501-0200-202 Сериен ключ СХ5 бял El-Bi Zirve бр.
1036505 501-0200-203 Сериен ключ СХ5 с инд. лампа бял El-Bi Zirve бр.
1036506 501-0200-209 Девиаторен ключ СХ6 бял El-Bi Zirve бр.
1036507 501-0200-210 Девиаторен ключ СХ6 с инд. лампа бял El-Bi Zirve бр.
1036508 501-0200-211 Двоен девиаторен ключ бял El-Bi Zirve бр.
1036509 501-0200-214 Кръстат ключ СХ7 бял El-Bi Zirve бр.
1036547 501-0200-254 Троен ключ (1 вход/3 изхода) бял El-Bi Zirve бр.
1036511 501-0200-205 Лихт Бутон за стълб. осветление бял El-Bi Zirve бр.
1036512 501-0200-206 Лихт Бутон за стълб. осветление с инд. лампа бял El-Bi Zirve бр.
1036513 501-0200-207 Бутон за звънец бял El-Bi Zirve бр.
1036514 501-0200-208 Бутон за звънец с инд. лампа бял El-Bi Zirve бр.
1036510 Ротативен димер 600W бял El-Bi Zirve бр.
1036500 501-0200-217 Контакт Шуко бял El-Bi Zirve бр.
1036501 501-0200-218 Контакт Шуко със защитен капак бял El-Bi Zirve бр.
1036515 501-0200-268 Контакт Френски стандарт ( за UPS ) бял El-Bi Zirve бр.
1036521 501-0200-907 Двоен контакт Шуко бял El-Bi Zirve бр.
1036516 501-0200-272 TV розетка бял El-Bi Zirve бр.
1036517 501-0200-221 Телефонна розетка RJ 11 бял El-Bi Zirve бр.
1036518 501-0200-222 Телефонна розетка 2 х RJ 11 бял El-Bi Zirve бр.
1036519 501-0200-231 Инф. Розетка RJ 45 + RJ 11 кат. 5 бял El-Bi Zirve бр.
1036520 501-0200-229 Инф. Розетка RJ 45 кат. 5 бял El-Bi Zirve бр.
1036562 501-0300-200 Едноплюсен ключ СХ1 крем El-Bi Zirve бр.
1036563 501-0300-201 Еднополюсен ключ СХ1 с инд. лампа крем El-Bi Zirve бр.
1036564 501-0300-202 Сериен ключ СХ5 крем El-Bi Zirve бр.
1036565 501-0300-203 Сериен ключ СХ5 с инд. лампа крем El-Bi Zirve бр.
1036566 501-0300-209 Девиаторен ключ СХ6 крем El-Bi Zirve бр.
1036567 501-0300-210 Девиаторен ключ СХ6 с инд. лампа крем El-Bi Zirve бр.
1036568 501-0300-211 Двоен девиаторен ключ крем El-Bi Zirve бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19