* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

325 El-Bi Zirve орех

Ключове и контакти El-Bi Серия Zirve, стар орех


Каталог El-Bi

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1036475 501-0401-200 Едноплюсен ключ СХ1 стар орех El-Bi Zirve бр. 4.90 лв. 5.88 лв.
1036476 501-0401-201 Еднополюсен ключ СХ1 с инд. лампа стар орех El-Bi Zirve бр. 6.75 лв. 8.10 лв.
1036477 501-0401-202 Сериен ключ СХ5 стар орех El-Bi Zirve бр. 5.35 лв. 6.42 лв.
1036478 501-0401-203 Сериен ключ СХ5 с инд. лампа стар орех El-Bi Zirve бр. 7.65 лв. 9.18 лв.
1036479 501-0401-209 Девиаторен ключ СХ6 стар орех El-Bi Zirve бр. 5.35 лв. 6.42 лв.
1036480 501-0401-210 Девиаторен ключ СХ6 с инд. лампа стар орех El-Bi Zirve бр. 7.80 лв. 9.36 лв.
1036481 501-0401-211 Двоен девиаторен ключ стар орех El-Bi Zirve бр. 7.96 лв. 9.55 лв.
1036496 501-0401-254 Троен ключ (1 вход/3 изхода) стар орех El-Bi Zirve бр. 5.45 лв. 6.54 лв.
1036483 501-0401-205 Лихт Бутон за стълб. осветление стар орех El-Bi Zirve бр. 4.95 лв. 5.94 лв.
1036484 501-0401-206 Лихт Бутон за стълб. осветление с инд. лампа стар орех El-Bi Zirve бр. 6.85 лв. 8.22 лв.
1036485 501-0401-207 Бутон за звънец стар орех El-Bi Zirve бр. 4.65 лв. 5.58 лв.
1036486 501-0401-208 Бутон за звънец с инд. лампа стар орех El-Bi Zirve бр.
1036482 Ротативен димер 600W стар орех El-Bi Zirve бр. 18.75 лв. 22.50 лв.
1036473 501-0401-217 Контакт Шуко стар орех El-Bi Zirve бр. 5.35 лв. 6.42 лв.
1036474 501-0401-218 Контакт Шуко със защитен капак стар орех El-Bi Zirve бр. 6.00 лв. 7.20 лв.
1036491 501-0401-907 Двоен контакт Шуко стар орех El-Bi Zirve бр. 6.45 лв. 7.74 лв.
1036487 501-0401-272 TV розетка стар орех El-Bi Zirve бр. 8.85 лв. 10.62 лв.
1036488 501-0401-221 Телефонна розетка RJ 11 стар орех El-Bi Zirve бр. 5.60 лв. 6.72 лв.
1036489 501-0401-222 Телефонна розетка 2 х RJ 11 стар орех El-Bi Zirve бр. 5.75 лв. 6.90 лв.
1036490 501-0401-231 Инф. Розетка RJ 45 + RJ 11 кат. 5 стар орех El-Bi Zirve бр. 18.65 лв. 22.38 лв.
1036492 501-0401-226 Декоративна рамка 2 елемента стар орех El-Bi Zirve бр. 3.70 лв. 4.44 лв.
1036493 501-0401-227 Декоративна рамка 3 елемента стар орех El-Bi Zirve бр. 4.25 лв. 5.10 лв.
1036494 501-0401-228 Декоративна рамка 4 елемента стар орех El-Bi Zirve бр. 5.45 лв. 6.54 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19