* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

VI-KO Вико   ТАП

Табло апартаментно ТАП Вико, скрит и външен монтаж

 

Подобни продукти:  

 Табла - Mini Pragma, F   Schneide

Табло апартаментно ТАП Макел

Табло апартаментно ТАП Атра

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1036301 Табло апартаментно ТАП С.М. 2 модула Вико Лотос бр. 3.50 лв. 4.20 лв.
1036300 Табло апартаментно ТАП В.М. 2 модула Вико Лотос бр. 3.50 лв. 4.20 лв.
1036302 Табло апартаментно ТАП В.М. 4 модула Вико Лотос бр. 4.50 лв. 5.40 лв.
1036303 Табло апартаментно ТАП С.М. 4 модула Вико Лотос бр. 4.50 лв. 5.40 лв.
1036304 Табло апартаментно ТАП В.М. 6 модула Вико Лотос бр. 8.08 лв. 9.70 лв.
1036305 Табло апартаментно ТАП С.М. 6 модула Вико Лотос бр. 8.08 лв. 9.70 лв.
1036306 Табло апартаментно ТАП В.М. 8 модула Вико Лотос бр. 9.08 лв. 10.90 лв.
1036307 Табло апартаментно ТАП С.М. 8 модула Вико Лотос бр. 9.08 лв. 10.90 лв.
1036308 Табло апартаментно ТАП В.М. 12 модула Вико Лотос бр. 13.00 лв. 15.60 лв.
1036309 Табло апартаментно ТАП С.М. 12 модула Вико Лотос бр. 13.00 лв. 15.60 лв.
1036310 Табло апартаментно ТАП В.М. 16 модула Вико Лотос бр. 16.58 лв. 19.90 лв.
1036311 Табло апартаментно ТАП С.М. 16 модула Вико Лотос бр. 16.58 лв. 19.90 лв.
1036312 Табло апартаментно ТАП В.М. 24 модула Вико Лотос бр. 23.33 лв. 28.00 лв.
1036313 Табло апартаментно ТАП С.М. 24 модула Вико Лотос бр. 23.33 лв. 28.00 лв.
1036314 Табло апартаментно ТАП В.М. 36 модула Вико Лотос бр. 30.38 лв. 36.46 лв.
1036315 Табло апартаментно ТАП С.М. 36 модула Вико Лотос бр. 30.38 лв. 36.46 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19