* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Луминисцентни тръби Philips

Луминисцентни лампи - тръби Philips Филипс

Каталог Philips TL-D                                    

Каталог PHILIPS TL mini Standart     

Каталог Philips MASTER TL-D 90 de luxe      

Каталог PHILIPS MASTER TL5 HE SUPER 80

Каталог PHILIPS MASTER TL-D Eco                                    

Каталог PHILIPS MASTER TL5 HE Eco

Каталог PHILIPS TL-E Super 80                     

Каталог PHILIPS TUV

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ:  Луминисцентни лампи OSRAM

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
2011095 Луминисцентна тръба PHILIPS TL-D NG, 18W, 15 000h, размер - T8 Ф26/ 600мм., 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, цокъл - G13, опаковка - 25 бр. бр.
2011096 Луминисцентна тръба PHILIPS TL-D NG, 30W, 15 000h, размер - T8 Ф26/ 895мм., 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, цокъл - G13, опаковка - 25 бр. бр.
2011097 Луминисцентна тръба PHILIPS TL-D NG, 36W, 15 000h, размер - T8 Ф26/ 1200мм., 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, цокъл - G13, опаковка - 25 бр. бр.
2011098 Луминисцентна тръба PHILIPS TL-D NG, 58W, 15 000h, размер - T8 Ф26/ 1500мм., 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, цокъл - G13, опаковка - 25 бр. бр.
2011099 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /930, 18W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 600мм., 3000K, 930 - Colour Warm white, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011100 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /940, 18W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 600мм., 4000K, 940 - Colour Cool white, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011101 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /950, 18W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 600мм., 5300K, 950 - Colour Daylight, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011102 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /960, 18W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 600мм., 6500K, 960 - Colour Cool Daylight, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011103 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /930, 36W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 1200мм., 3000K, 930 - Colour Warm white, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011104 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /940, 36W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 1200мм., 4000K, 940 - Colour Cool white, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011105 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /950, 36W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 1200мм., 5300K, 950 - Colour Daylight, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011106 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /960, 36W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 1200мм., 6500K, 960 - Colour Cool Daylight, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011107 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /930, 58W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 1500мм., 3000K, 930 - Colour Warm white, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011108 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /940, 58W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 1500мм., 4000K, 940 - Colour Cool white, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011109 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /950, 58W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 1500мм., 5300K, 950 - Colour Daylight, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011110 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe /960, 58W, 20 000h, размер - T8 Ф26/ 1500мм., 6500K, 960 - Colour Cool Daylight, цокъл - G13, опаковка - 10 бр. бр.
2011111 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D Eco /830, 16W =18W, 17 000h, размер - T8 Ф26/ 600мм., 3000K, 830 - Colour Warm white, цокъл - G13, DIMMABLE, опаковка - 25 бр. бр.
2011112 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D Eco /840, 16W =18W, 17 000h, размер - T8 Ф26/ 600мм., 4000K, 840 - Colour Cool white, цокъл - G13, DIMMABLE, опаковка - 25 бр. бр.
2011113 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D Eco /865, 16W =18W, 17 000h, размер - T8 Ф26/ 600мм., 865 - Colour Cool Daylight, цокъл - G13, DIMMABLE, опаковка - 25 бр. бр.
2011114 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D Eco /830, 32W =36W, 17 000h, размер - T8 Ф26/ 1200мм., 830 - Colour Warm white, цокъл - G13, DIMMABLE, опаковка - 25 бр. бр.
2011115 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D Eco /840, 32W =36W, 17 000h, размер - T8 Ф26/ 1200мм., 840 - Colour Cool white, цокъл - G13, DIMMABLE, опаковка - 25 бр. бр.
2011116 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D Eco /865, 32W =36W, 17 000h, размер - T8 Ф26/ 1200мм., 865 - Colour Cool Daylight, цокъл - G13, DIMMABLE, опаковка - 25 бр. бр.
2011117 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D Eco /830, 51W =58W, 17 000h, размер - T8 Ф26/ 1500мм., 830 - Colour Warm white, цокъл - G13, DIMMABLE, опаковка - 25 бр. бр.
2011118 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D Eco /840, 51W =58W, 17 000h, размер - T8 Ф26/ 1500мм., 840 - Colour Cool white, цокъл - G13, DIMMABLE, опаковка - 25 бр. бр.
2011119 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL-D Eco /865, 51W =58W, 17 000h, размер - T8 Ф26/ 1500мм., 865 - Colour Cool Daylight, цокъл - G13, DIMMABLE, опаковка - 25 бр. бр.
2011120 Луминисцентна тръба PHILIPS TL mini Standart, 4W, размер - T5 Ф16/ 136мм., цокъл - G5, опаковка - 25 бр. бр.
2011121 Луминисцентна тръба PHILIPS TL mini Standart, 6W, размер - T5 Ф16/ 212мм., цокъл - G5, опаковка - 25 бр. бр.
2011122 Луминисцентна тръба PHILIPS TL mini Standart, 8W, размер - T5 Ф16/ 288мм., цокъл - G5, опаковка - 25 бр. бр.
2011123 Луминисцентна тръба PHILIPS TL mini Standart, 13W, размер - T5 Ф16/ 517мм., цокъл - G5, опаковка - 25 бр. бр.
2011124 Луминисцентна тръба PHILIPS MASTER TL mini, 8W, размер - T5 Ф16/ 288мм., 827 - Colour INCANDLIGHT, цокъл - G5, опаковка - 25 бр. бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.