* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Метал-халогенни лампи

Метал-халогенни лампи PHILIPS Филипс


Каталог PHILIPS MHN-TD B                             Каталог PHILIPS CDM-T

Каталог PHILIPS CMD-TD                                 Каталог PHILIPS CDM-R

Каталог PHILIPS HPI Plus                        Каталог PHILIPS CDM-TC

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ:  Метал-халогенни лампи OSRAM

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
2011080 928070205100 метал-халогенна лампа PHILIPS MHN-TD B, 70W/842, 4200K , цокъл - Rx7s, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011081 928076505100 метал-халогенна лампа PHILIPS MHN-TD B, 150W/842, 4200K, цокъл - Rx7s, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011082 928084705100 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-TD, 70W/942, 4200K, цокъл - Rx7s, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011920 928082205100 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-TD, 70W/830, 3000K, цокъл - Rx7s, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011083 928084805100 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-TD, 150W/942, 4200K, цокъл Rx7s -24, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011921 928083605100 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-TD, 150W/830, 3000K, цокъл Rx7s -24, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011084 метал-халогенна лампа PHILIPS HPI -T, Base-UP, 250W, цокъл - E40, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011085 метал-халогенна лампа PHILIPS HPI-T, Base-UP, 400W, цокъл - E40, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011086 928083105100 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-T, 35W/830, 3000K, цокъл - G12, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011916 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-T, 35W/942, 4200K, цокъл - G12, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011087 928082305100 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-T, 70W/830, 3000K, цокъл - G12, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011917 928084505100 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-T, 70W/942, 4200K, цокъл - G12, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011088 928083705100 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-T, 150W/830, 3000K, цокъл - G12, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011918 928084605100 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-T, 150W/942, 4200K, цокъл - G12, опаковка - 1/12 бр. бр.
2011089 метал-халогенна лампа PHILIPS 830 40D PAR30L CDM-R, диаметър - Ф95, 35W, цокъл - E27, опаковка - 1/6 бр. бр.
2011090 метал-халогенна лампа PHILIPS 830 40D PAR30L CDM-R, диаметър - Ф95, 70W, цокъл - E27, опаковка - 1/6 бр. бр.
2011091 метал-халогенна лампа PHILIPS 830 40D CDM-R 111, 35W, диаметър - Ф111, цокъл - GX8.5, опаковка - 1/6 бр. бр.
2011092 метал-халогенна лампа PHILIPS 830 40D CDM-R 111, 70W, диаметър - Ф111, цокъл - GX8.5, опаковка - 1/6 бр. бр.
2011093 метал-халогенна лампа рефлектор PHILIPS CDM-Rm MR16/50, ЕПРА, 12 000 h, 20W, цокъл - GX10, опаковка - 6 бр. бр.
2011094 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-Tm Mini Ф17/55, ЕПРА, 20W, цокъл - PGJ5, опаковка - 12 бр. бр.
2011095 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-Tm Mini Ф17/55, ЕПРА, 35W, цокъл - PGJ5, опаковка - 12 бр. бр.
2011919 200006 15 метал-халогенна лампа PHILIPS MASTERcolos CDM-TC, 35W/830, 3000K, цокъл - G8.5 бр.
2011915 201676 15 метал-халогенна лампа PHILIPS MASTERcolos CDM-TC, 70W/830, 3000K, цокъл - G8.5 бр.
2011923 212757 15 метал-халогенна лампа PHILIPS MASTERcolos CDM-TC, 70W/942, 4200K, цокъл - G8.5 бр.
2011924 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-TT, 70W/840, 4000K, цокъл - E27, опаковка - 1/12 бр.
2011925 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-TT, 70W/830, 3000K, цокъл - E27, опаковка - 1/12 бр.
2011926 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-TT, 150W/840, 4000K, цокъл E40, опаковка - 1/12 бр.
2011927 метал-халогенна лампа PHILIPS CDM-TT, 150W/830, 3000K, цокъл E40, опаковка - 1/12 бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.