* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1111463 AK2CD25 Капак за канал 25мм - 2м бр. 6.54 лв. 7.85 лв.
1111464 AK2CD37 Капак за канал 37мм - 2м бр. 7.70 лв. 9.24 лв.
1111465 AK2CD50 Капак за канал 50мм - 2м бр. 9.22 лв. 11.06 лв.
1111466 AK2CD75 Капак за канал 75мм - 2м бр. 10.76 лв. 12.91 лв.
1111467 AK2CD100 Капак за канал 100мм - 2м бр. 13.07 лв. 15.68 лв.
1111468 AK2CD125 Капак за канал 125мм - 2м бр. 35.48 лв. 42.58 лв.
1111469 AK2GD2525 Канал 25Х25 - 2м бр. 11.96 лв. 14.35 лв.
1111470 AK2GD2550 Канал 25Х50 - 2м бр. 14.95 лв. 17.94 лв.
1111471 AK2GD3750 Канал 37Х50 - 2м бр. 15.12 лв. 18.14 лв.
1111472 AK2GD3775 Канал 37Х75 - 2м бр. 20.12 лв. 24.14 лв.
1111473 AK2GD5050 Канал 50Х50 - 2м бр. 18.09 лв. 21.71 лв.
1111474 AK2GD7550 Канал 75Х50 - 2м бр. 19.62 лв. 23.54 лв.
1111475 AK2GD10075 Канал 100Х75 - 2м бр. 28.15 лв. 33.78 лв.
1111476 AK2GD12575 Канал 125Х75 - 2м бр. 46.04 лв. 55.25 лв.
A010150001 Гребен изолиран 1P BB101 63A LS бр.
A010150002 Гребен изолиран 3P BB301 63A LS бр.
A010150003 Гребен изолиран 2P BB201 63A LS бр.
A010150004 Гребен изолиран 4P BB401 63A LS бр.
A010150005 Гребен изолиран 1P 6МОД. 63A LS бр.
A010150006 Гребен изолиран 1P 8МОД. 63A LS бр.
A010150007 Гребен изолиран 1P 12МОД. 63A LS бр.
1111477 10388 Гребен изолиран 1P 57P бр.
1111478 10392 Гребен изолиран 3P 19P бр.
1111479 14811 Гребен изолиран 1P, L=432mm 125A 16P ЗА NG бр. 22.91 лв. 27.49 лв.
1111480 14813 Гребен изолиран 3P, L=405,63A 15P бр. 45.66 лв. 54.79 лв.
1111481 14814 Гребен 4Р 16Р 63А бр. 72.54 лв. 87.05 лв.
1111482 14881 Гребен ЗА АВТ.ПРЕК.1Р/12Р/ бр.
1111483 14882 Гребен ЗА АВТ.ПРЕК.2Р/12Р/ бр.
1111484 14883 Гребен ЗА АВТ.ПРЕК.3Р/12Р/ бр.
1111485 14884 Гребен ЗА АВТ.ПРЕК. 4Р /12Р/ бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.