* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
10388 Гребен изолиран 1P 56P 63A бр.
10392 Гребен изолиран 3P 18P 63A бр.
14814 Гребен изолиран 4Р 14Р 63А бр.
PG7 Щуцер PG7, IP68 TPO-01G бр. 0.20 лв. 0.24 лв.
PG9 Щуцер PG9, IP68 TPO-01G бр. 0.24 лв. 0.29 лв.
PG11 Щуцер PG11, IP68 TPO-01G бр. 0.28 лв. 0.34 лв.
PG13,5 Щуцер PG13.5, IP68 TPO-01G бр. 0.34 лв. 0.41 лв.
PG16 Щуцер PG16, IP68 TPO-01G бр. 0.44 лв. 0.53 лв.
PG21 Щуцер PG21, IP68 TPO-01G бр. 0.67 лв. 0.80 лв.
PG29 Щуцер PG29, IP68 TPO-01G бр. 1.09 лв. 1.31 лв.
PG36 Щуцер PG36, IP68 TPO-01G бр. 1.98 лв. 2.38 лв.
PG42 Щуцер PG42, IP68 TPO-01G бр. 2.75 лв. 3.30 лв.
PG48 Щуцер PG48, IP68 TPO-01G бр. 2.97 лв. 3.56 лв.
DZ5CE005 Накрайник кабелен изолиран 0,5кв.мм 100 бр. 10.00 лв. 12.00 лв.
DZ5CE007 Накрайник кабелен изолиран 0,75кв.мм 100 бр. 10.00 лв. 12.00 лв.
DZ5CE010 Накрайник кабелен изолиран 1кв.мм 100 бр. 10.00 лв. 12.00 лв.
DZ5CE015 Накрайник кабелен изолиран 1,5кв.мм 100 бр. 10.00 лв. 12.00 лв.
DZ5CE025 Накрайник кабелен изолиран 2,5кв.мм 100 бр. 10.00 лв. 12.00 лв.
DZ5CE042 Накрайник кабелен изолиран 4кв.мм 100 бр. 20.00 лв. 24.00 лв.
DZ5CE062 Накрайник кабелен изолиран 6кв.мм 100 бр. 25.00 лв. 30.00 лв.
DZ5CA102 Накрайник кабелен изолиран 10кв.мм 100 бр. 35.00 лв. 42.00 лв.
DZ5CA162 Накрайник кабелен изолиран 16кв.мм 100 бр. 35.00 лв. 42.00 лв.
13575 Клеморед 80А 4Р бр. 7.70 лв. 9.24 лв.
13576 Клеморед 80А 8Р бр. 8.80 лв. 10.56 лв.
13577 Клеморед 80А 16Р бр. 10.65 лв. 12.78 лв.
13579 Клеморед 80A 32P бр. 16.85 лв. 20.22 лв.
14976 Клеморед 125А 7Р бр. 7.40 лв. 8.88 лв.
14977 Клеморед 125А 11Р бр. 9.55 лв. 11.46 лв.
14979 Клеморед 125А 14Р бр. 12.40 лв. 14.88 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.