* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Авт. прекъсвачи iK60, Acti9

Автоматични прекъсвачи iK60  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Гамата iK: - Оптимизираната оферта

КАТАЛОГ Acti 9

Подобни продукти:  

Авт. прекъсвачи BKN - LS Корея

Авт. прекъсвачи C60 Шнайдер Електрик

Авт. прекъсвачи iC60 Шнайдер Електрик

Авт. прекъсвачи Е60 Шнайдер Електрик

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1110442 A9K24106 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 1P 6A, крива C, 6000 A бр.
1110443 A9K24110 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 1P 10A, крива C, 6000 A бр.
1110444 A9K24116 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 1P 16A, крива C, 6000 A бр.
1110445 A9K24120 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 1P 20A, крива C, 6000 A бр.
1110446 A9K24125 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 1P 25A, крива C, 6000 A бр.
1110447 A9K24132 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 1P 32A, крива C, 6000 A бр.
1110448 A9K24306 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 3P 6A, крива C, 6000 A бр.
1110449 A9K24310 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 3P 10A, крива C, 6000 A бр.
1110450 A9K24316 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 3P 16A, крива C, 6000 A бр.
1110451 A9K24320 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 3P 20A, крива C, 6000 A бр.
1110452 A9K24325 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 3P 25A, крива C, 6000 A бр.
1110453 A9K24332 Автоматичен прекъсвач iK60 N Acti 9 3P 32A, крива C, 6000 A бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19