* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Д.Т.З. VIGI iС60 acti9

Дефектно токова защита Vigi модул за iC60 -  Acti 9 Vigi за iC60

Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Vigi модул за iC60 -  Acti 9 Vigi за iC60 Vigi модулът Acti 9 Vigi iC60 за монтаж на DIN шина е новият еталон в областта на крайното елетроразпределение ниско напрежение при защита от ток на утечка.

КАТАЛОГ Vigi iC60                КАТАЛОГ Acti9

Подобни продукти:   

Д.Т.З ID Domae

Д.Т.З. iID Acti 9

Д.Т.З DPN   Schneider Electric   

Д.Т.З. RKN   LS - корея

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1110539 A9V41225 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 25А 30mA AC бр. 126.37 лв. 151.64 лв.
1110540 A9V41240 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 40А 30mA AC бр. 237.84 лв. 285.41 лв.
1110541 A9V41263 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 63А 30mA AC бр. 275.01 лв. 330.01 лв.
1110542 A9V41325 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 3P 25А 30mA AC бр. 149.44 лв. 179.33 лв.
1110543 A9V41340 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 3P 40А 30mA AC бр. 190.71 лв. 228.85 лв.
1110544 A9V41363 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 3P 63А 30mA AC бр. 230.01 лв. 276.01 лв.
1110545 A9V41425 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 4P 25А 30mA AC бр. 157.99 лв. 189.59 лв.
1110546 A9V41440 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 4P 40А 30mA AC бр. 200.48 лв. 240.58 лв.
1110547 A9V41463 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 4P 63А 30mA AC бр. 242.64 лв. 291.17 лв.
1110557 A9V61225 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 25А 30mA A-SI бр. 204.60 лв. 245.52 лв.
1110558 A9V61240 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 40А 30mA A-SI бр. 313.49 лв. 376.19 лв.
1110559 A9V61263 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 63А 30mA A-SI бр. 392.44 лв. 470.93 лв.
1110560 A9V61325 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 3P 25А 30mA A-SI бр. 256.01 лв. 307.21 лв.
1110561 A9V61340 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 3P 40А 30mA A-SI бр. 307.16 лв. 368.59 лв.
1110562 A9V61363 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 3P 63А 30mA A-SI бр. 342.45 лв. 410.94 лв.
1110563 A9V61425 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 4P 25А 30mA A-SI бр. 273.06 лв. 327.67 лв.
1110564 A9V61440 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 4P 40А 30mA A-SI бр. 275.99 лв. 331.19 лв.
1110565 A9V61463 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 4P 63А 30mA A-SI бр. 388.47 лв. 466.16 лв.
1110524 A9V12225 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 25А 100mA AC бр. 120.47 лв. 144.56 лв.
1110525 A9V12263 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 63А 100mA AC бр. 175.26 лв. 210.31 лв.
1110526 A9V12425 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 4P 25А 100mA AC бр. 161.05 лв. 193.26 лв.
1110527 A9V12463 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 4P 63А 100mA AC бр. 227.18 лв. 272.62 лв.
1110548 A9V44225 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 25А 300mA AC бр. 126.48 лв. 151.78 лв.
1110549 A9V44240 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 40А 300mA AC бр. 138.01 лв. 165.61 лв.
1110550 A9V44263 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 63А 300mA AC бр. 141.68 лв. 170.02 лв.
1110551 A9V44325 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 3P 25А 300mA AC бр. 133.38 лв. 160.06 лв.
1110552 A9V44340 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 3P 40А 300mA AC бр. 153.38 лв. 184.06 лв.
1110553 A9V44363 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 3P 63А 300mA AC бр. 190.14 лв. 228.17 лв.
1110554 A9V44425 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 4P 25А 300mA AC бр. 147.60 лв. 177.12 лв.
1110555 A9V44440 Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 4P 40А 300mA AC бр. 171.85 лв. 206.22 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.