* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Топлоустойчив проводник  ПСКГ

  • Медно жило 
  • Силиконов каучук

Приложение:

За монтаж в машини, уреди и съоръжения, подложени на въздействието на повишени температури. Използва се и за изводни проводници.

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1041150 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x0.50 - бял, син бр. 0.78 лв. 0.94 лв.
1041151 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x0.75 - бял, син бр. 0.94 лв. 1.13 лв.
1041152 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x1.00 - бял, син бр. 1.00 лв. 1.20 лв.
1041153 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x1.50 - бял, син бр. 1.39 лв. 1.67 лв.
1041154 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x2.50 - бял, син бр. 2.06 лв. 2.47 лв.
1041155 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x4.00 - бял, син бр. 2.61 лв. 3.13 лв.
1041156 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x6.00 - бял, син бр. 3.37 лв. 4.04 лв.
1041157 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x10.00 - бял, син бр. 5.48 лв. 6.58 лв.
1041158 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x16.00 - бял, син бр. 12.39 лв. 14.87 лв.
1041159 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x25.00 - бял, син бр.
1041160 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x35.00 - бял, син бр.
1041161 Силиконов проводник FG4/2, ПСКГ 1x50.00 - бял, син бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.