* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел САХЕкТ, САХЕк/вн/П

Кабел САХЕкТ, САХЕк/вн/П

Описание:

Cu / Al жила • XLPE изолация • Cu екран • PVC обвивка

Приложение:

Едножилните кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическата енергия с ном. напрежение Uo/U 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV и честота 50 Hz в градските и селищни електрически мрежи и за електрозахранване на трансформаторни подстанции, малки и средни промишлени предприятия.
Приложими са в разпределителни уредби, електроцентрали и промишлени системи.
Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес.

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1045300 Кабел СAХЕкТ 6/10 kv 1 х 35/16 бр.
1045301 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 50/16 бр.
1045302 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 70/16 бр.
1045303 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 95/16 бр.
1045304 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 120/16 бр.
1045305 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 150/16 бр.
1045306 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 185/16 бр.
1045307 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 240/16 бр.
1045308 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 150/25 бр.
1045309 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 185/25 бр.
1045310 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 240/25 бр.
1045311 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 300/25 бр.
1045312 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 400/35 бр.
1045313 Кабел САХЕкТ 6/10 kv 1 х 500/35 бр.
1045314 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 35/16 бр.
1045315 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 50/16 бр.
1045316 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 70/16 бр.
1045317 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 95/16 бр.
1045318 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 120/16 бр.
1045319 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 150/16 бр.
1045320 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 185/16 бр.
1045321 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 240/16 бр.
1045322 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 150/25 бр.
1045323 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 185/25 бр.
1045324 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 240/25 бр.
1045325 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 300/25 бр.
1045326 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 400/35 бр.
1045327 Кабел САХЕкТ 12/20 kv 1 х 500/35 бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.