* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел СВТТ

Кабел СВТТ

Силов кабел с медни жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с поливинилхлоридна повишена изолация и обвивка , за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, скрит или открит монтаж.

Произведено съгласно БДС 16291-85. експлоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел СВТТ

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043142 кабел СВТТ 1х35 м.
1043143 кабел СВТТ 1х50 м.
1043144 кабел СВТТ 1х70 м.
1043145 кабел СВТТ 1х95 м.
1043146 кабел СВТТ 1х120 м.
1043147 кабел СВТТ 1х150 м.
1043148 кабел СВТТ 1х185 м.
1043149 кабел СВТТ 1х240 м.
1043150 кабел СВТТ 1х300 м.
1043151 кабел СВТТ 1х400 м.
1043152 кабел СВТТ 1х500 м.
1043153 кабел СВТТ 2х1 м.
1043154 кабел СВТТ 2х1.5 м.
1040474 кабел СВТТ 2х2.5 м.
1043155 кабел СВТТ 2х4 м.
1043156 кабел СВТТ 2х6 м.
1040487 кабел СВТТ 2х10 м.
1043157 кабел СВТТ 2х16 м.
1043158 кабел СВТТ 2х25 м.
1043159 кабел СВТТ 2х35 м.
1043160 кабел СВТТ 2х50 м.
1043161 кабел СВТТ 3х1 м.
1040479 кабел СВТТ 3х1.5 м.
1040480 кабел СВТТ 3х2.5 м.
1043162 кабел СВТТ 3х2.5 + 1.5 м.
1043163 кабел СВТТ 3х4 м.
1043164 кабел СВТТ 3х4 + 2.5 м.
1040485 кабел СВТТ 3х6 м.
1040483 кабел СВТТ 3х6 + 4 м.
1043164 кабел СВТТ 3х10 м.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19