* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Баласти (ЖЛ и МХЛ), запалки

Електромагнитни живачни баласти BHL L202 Филипс , Fhilips
Преобразуват параметрите на мрежовото захранване до стойности, подходящи за запалване на живачни лампи и на металхалогенни лампи. Самостоятелна употреба за живачни лампи и съвместно със ЗУ за металхалогенни лампи. Производство на Филипс Лайтинг.

Електромагнитни натриеви баласти BSN L302 за CDM, CDO, MH, HPI (Plus) and SON лампи
Преобразуват параметрите на мрежовото захранване до стойности подходящи за запалване на натриеви лампи високо налягане. Употреба съвместно със ЗУ. Електромагнит с шихтован магнитопровод, снабден с клеми и закрепващи елементи. Производство на Филипс Лайтинг

Запални устройства (игнитори)
Приложение за запалване на натриеви лампи и на металхалогенни лампи. Изработват високоволтови импулси, свързани в схема заедно с подходящи баласт и лампа.

КАТАЛОГ: живачни баласти BHL L202    

КАТАЛОГ: натриеви баласти BSN L302

КАТАЛОГ: Запални устройства (игнитори)

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1112452 919434 31 Живачни баласти (живачна лампа) Philips дросел BHL 125W L202 бр.
1112453 Живачни баласти (живачна или МХЛ лампа) Philips дросел BHL 250W K202 бр.
1112454 Живачни баласти (живачна или МХЛ лампа) Philips дросел BHL 400W K202 (жирачна или МХЛ) бр.
1112455 920195 31 Натриеви баласти (натриева или МХЛ лампа) Philips дросел BSN 70W K302 бр.
1112456 746221 30 Натриеви баласти (натриева или МХЛ лампа) Philips дросел BSN 400W K302 бр.
1112457 803853 00 Натриеви баласти (натриева или МХЛ лампа) Philips дросел BSN 150W K302-I BC2-134 SON/MH/CDM/CDO лампи бр.
1112458 803884 00 Натриеви баласти (натриева или МХЛ лампа) Philips дросел BSN 250W K302-I BC2-160 SON/HPI/CDM лампи бр.
1112459 915535 30 Philips запалка SI 51 250-400W, 220-240V 50/60Hz, за MHL (МХЛ) HPI лампа бр.
1112460 060525 30 Philips запалка SN 57 S, за НЛ - SON лампа бр.
1112461 741752 30 Philips запалка SN 58 S 220-240V 50/60Hz, за НЛ/МХЛ SON-T лампа бр.
1112462 Philips стартер S-2 /4-22W кутия бр. 0.75 лв. 0.90 лв.
1112463 Philips стартер S-10 /4-65W кутия бр. 0.75 лв. 0.90 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.