* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел САВТ

Кабел САВТ

Силов кабел с алуминиеви жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с поливинилхлоридна изолация и обвивка , за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, скрит или открит монтаж.

Произведено съгласно БДС 16291-85. експлоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел САВТ

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043307 кабел САВТ 1х4 м.
1043308 кабел САВТ 1х6 м.
1043309 кабел САВТ 1х10 м.
1043310 кабел САВТ 1х16 м. 0.92 лв. 1.10 лв.
1043311 кабел САВТ 1х25 м. 1.18 лв. 1.42 лв.
1043312 кабел САВТ 1х35 м. 1.47 лв. 1.76 лв.
1043313 кабел САВТ 1х50 м. 1.83 лв. 2.20 лв.
1043314 кабел САВТ 1х70 м. 2.62 лв. 3.14 лв.
1043315 кабел САВТ 1х95 м. 3.43 лв. 4.12 лв.
1043316 кабел САВТ 1х120 м. 4.16 лв. 4.99 лв.
1043317 кабел САВТ 1х150 м. 5.20 лв. 6.24 лв.
1043318 кабел САВТ 1х185 м. 6.42 лв. 7.70 лв.
1043319 кабел САВТ 1х240 м. 8.20 лв. 9.84 лв.
1043320 кабел САВТ 1х300 м. 10.30 лв. 12.36 лв.
1043321 кабел САВТ 1х400 м. 13.05 лв. 15.66 лв.
1043322 кабел САВТ 1х500 м. 16.49 лв. 19.79 лв.
1043323 кабел САВТ 2х2.5 м.
1043324 кабел САВТ 2х4 м.
1043325 кабел САВТ 2х6 м.
1043326 кабел САВТ 2х10 м.
1040617 кабел САВТ 2х16 м. 1.60 лв. 1.92 лв.
1043327 кабел САВТ 2х25 м.
1040638 кабел САВТ 2х35 м.
1043328 кабел САВТ 3х2.5 м.
1043329 кабел САВТ 3х4 м.
1043330 кабел САВТ 3х4 + 2.5 м.
1043331 кабел САВТ 3х6 м.
1040596 кабел САВТ 3х6 + 4 м.
1043332 кабел САВТ 3х10 м.
1043333 кабел САВТ 3х10 + 6 м.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19