* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел САВБТ

Кабел САВБТ

Силов кабел с алуминиеви жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с броня от стоманени ленти, поливинилхлоридна изолация и обвивка , за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, скрит или открит монтаж.

Произведено съгласно БДС 16291-85. експлоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел САВБТ

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043429 кабел САВБТ 1х10 6/1 kV м.
1043430 кабел САВБТ 1х16 6/1 kV м.
1043431 кабел САВБТ 1х25 6/1 kV м.
1043432 кабел САВБТ 1х35 6/1 kV м.
1043433 кабел САВБТ 1х50 6/1 kV м. 3.08 лв. 3.70 лв.
1043434 кабел САВБТ 1х70 6/1 kV м.
1043435 кабел САВБТ 1х95 6/1 kV м. 5.14 лв. 6.17 лв.
1043436 кабел САВБТ 1х120 6/1 kV м.
1043437 кабел САВБТ 1х150 6/1 kV м.
1043438 кабел САВБТ 1х185 6/1 kV м.
1043439 кабел САВБТ 1х240 6/1 kV м.
1043440 кабел САВБТ 2х2.5 6/1 kV м.
1043441 кабел САВБТ 2х4 6/1 kV м.
1043442 кабел САВБТ 2х6 6/1 kV м.
1043443 кабел САВБТ 2х10 6/1 kV м.
1043444 кабел САВБТ 2х16 6/1 kV м.
1043445 кабел САВБТ 2х25 6/1 kV м.
1043446 кабел САВБТ 3х2.5 6/1 kV м.
1043447 кабел САВБТ 3х4 6/1 kV м.
1043448 кабел САВБТ 3х4 + 2.5 6/1 kV м.
1043449 кабел САВБТ 3х6 6/1 kV м.
1043450 кабел САВБТ 3х6 + 4 6/1 kV м.
1043451 кабел САВБТ 3х10 6/1 kV м.
1043452 кабел САВБТ 3х10 + 6 6/1 kV м.
1043453 кабел САВБТ 3х16 6/1 kV м. 3.94 лв. 4.73 лв.
1043454 кабел САВБТ 3х16 + 10 6/1 kV м. 4.44 лв. 5.33 лв.
1043455 кабел САВБТ 3х25 6/1 kV м. 5.41 лв. 6.49 лв.
1043456 кабел САВБТ 3х25 + 16 6/1 kV м. 6.17 лв. 7.40 лв.
1043457 кабел САВБТ 3х35 6/1 kV м. 6.76 лв. 8.11 лв.
1043458 кабел САВБТ 3х35 + 16 6/1 kV м. 7.48 лв. 8.98 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19