* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Д.Т.З. Vigi NG125

Дефектнотокови защити Vigi NG125

Монтират се към автоматични прекъсвачи NG125 и осигуряват защита на потребителите срещу пряк и непряк контакт и защита на инсталации при пробив в изолацията.

КАТАЛОГ Vigi NG125

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
19017 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 63A 30MA 230-415V бр. 907.95 лв. 1089.54 лв.
19018 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 63A 300MA 230-415V бр. 596.35 лв. 715.62 лв.
19031 Дефектнотокова защита Vigi NG125 2P 63A 1000MA S бр. 575.10 лв. 690.12 лв.
19047 Дефектнотокова защита Vigi NG125 3P 125A 0,3 A 3A REGL бр. 990.15 лв. 1188.18 лв.
19048 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 125A 0,3 A 3A REGL бр. 1067.35 лв. 1280.82 лв.
19032 Дефектнотокова защита Vigi NG125 3P 63A 300MA S бр. 557.40 лв. 668.88 лв.
19033 Дефектнотокова защита Vigi NG125 3P 63A 1A S 230-415V бр. 805.20 лв. 966.24 лв.
19034 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 63A 300MA S бр. 656.95 лв. 788.34 лв.
19035 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 63A 1A S 230-415V бр. 875.30 лв. 1050.36 лв.
19036 Дефектнотокова защита Vigi NG125 3P 63A REGLA 230-415V бр. 990.95 лв. 1189.14 лв.
19037 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 63A REGLA 230-415V бр. 1167.90 лв. 1401.48 лв.
19041 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 125A 30MA 230-415V бр. 1403.80 лв. 1684.56 лв.
19044 Дефектнотокова защита Vigi NG125 3P 125A 0,3-0,5-1A бр. 752.50 лв. 903.00 лв.
19045 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 125A 0,3-0,5-1A бр. 1067.35 лв. 1280.82 лв.
19046 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 125A A 0,3-0,5-1A бр. 792.55 лв. 951.06 лв.
19049 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 125A A REGLABLE бр. 2107.10 лв. 2528.52 лв.
19053 Дефектнотокова защита Vigi NG125 3P 63A REGLA 440-500V бр. 560.35 лв. 672.42 лв.
19055 Дефектнотокова защита Vigi NG125 3P 125A REGL 440/500V бр. 864.80 лв. 1037.76 лв.
19058 SDV NO POUR Vigi NG125 бр. 127.15 лв. 152.58 лв.
19059 SDV NF POUR Vigi NG125 бр. 129.05 лв. 154.86 лв.
19060 MXV POUR Vigi NG125 бр. 154.45 лв. 185.34 лв.
19013 Дефектнотокова защита Vigi NG125 3P 63A 30MA 230-415V бр. 619.35 лв. 743.22 лв.
19015 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 63A 30MA A бр. 802.95 лв. 963.54 лв.
19016 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 63A 300MA A бр. 402.40 лв. 482.88 лв.
19039 Дефектнотокова защита Vigi NG125 3P 125A 30MA 230-415V бр. 877.40 лв. 1052.88 лв.
19030 Дефектнотокова защита Vigi NG125 2P 63A 300MA S бр. 398.15 лв. 477.78 лв.
19042 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 125A 300MA A бр. 1274.40 лв. 1529.28 лв.
19054 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 63A REGLA 440-500V бр. 605.35 лв. 726.42 лв.
19056 Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 125A REGL 440-500V бр. 1067.35 лв. 1280.82 лв.
19014 Дефектнотокова защита Vigi NG125 3P 63A 300MA 230-415V бр. 339.05 лв. 406.86 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.