* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Безхалогенни кабели FG7OM1, неразпространява горен

Индустриални безхалогенни силови и сигнални кабели - FG7(O)M1 600/1000 V (ИТАЛИЯ) неразпространява горенето

 АНАЛОГ НА N2XH, СХПн/В

Страна производител: Италия
Напрежение: 0,6/1kV
Монтаж при температура над 0 градуса/С
Експлоатация при температура до +90 градуса/C
Температура на късо съединение: +250 градуса/C (максимална продължителност 5 сек.)
Допустим радиус на огъване: 4 пъти диаметъра на кабела.
Подходящ за полагане на открито.
 • Висококачествен силов безхалогенен кабел с гъвкави многожични медни проводници за пренос на енергия и предаване на сигнали в закрити помещения и на открито, както и в среди с висока влажност..
 • Подходящ е за въздушен монтаж и за неподвижно полагане в тръба или кабелен канал, на стени или метални структури.
 • За употреба на места, където в случай на пожар хората са изложени на големи рискове поради емисията на дим, токсични и корозивни газове, и в които се цели да се избегнат вреди по оборудването и съоръженията.
 • Могат да бъдат пряко или непряко полагани в земя.
 • Страна производител: Италия
 • Напрежение: 0,6/1kV
 • Монтаж при температура над 0 градуса/С
 • Експлоатация при температура до +90 градуса/C
 • Температура на късо съединение: +250 градуса/C (максимална продължителност 5 сек.)
 • Допустим радиус на огъване: 4 пъти диаметъра на кабела.
 • Цвят: ЗЕЛЕН
 • При горене не отделя дим и вредни и корозивни газове
 • Подходящ за полагане на открито.


КАТАЛОГ Кабели FG7(O)M1

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
FG7M1 1X10B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х10 мм2 м.
FG7M1 1X16B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х16 мм2 м.
FG7M1 1X25B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х25 мм2 м.
FG7M1 1X35B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х35 мм2 м.
FG7M1 1X50B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х50 мм2 м.
FG7M1 1X70B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х70 мм2 м.
FG7M1 1X95B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х95 мм2 м.
FG7M1 1X120B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х120 мм2 м.
FG7M1 1X150B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х150 мм2 м.
FG7M1 1X185B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х185 мм2 м.
FG7M1 1X240B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х240 мм2 м.
FG7M1 1X300B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7M1 1х300 мм2 м.
FG7OM1 2X1,5B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 2х1,5 мм2 м.
FG7OM1 2X2,5B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 2х2,5 мм2 м.
FG7OM1 2X4B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 2х4 мм2 м.
FG7OM1 2X6B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 2х6 мм2 м.
FG7OM1 2X10B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 2х10 мм2 м.
FG7OM1 2X16B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 2х16 мм2 м.
FG7OM1 2X25B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 2х25 мм2 м.
FG7OM1 2X35B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 2х35 мм2 м.
FG7OM1 2X50B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 2х50 мм2 м.
FG7OM1 3G1,5B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 3х1,5 мм2, има ж/з проводник м.
FG7OM1 3X1,5B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 3х1,5 мм2, няма ж/з проводник м.
FG7OM1 3X2,5B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 3х2,5 мм2, няма ж/з проводник м.
FG7OM1 3G2,5B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 3х2,5 мм2, има ж/з проводник м.
FG7OM1 3X4B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 3х4 мм2, няма ж/з проводник м.
FG7OM1 3G4B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 3х4 мм2, има ж/з проводник м.
FG7OM1 3X6B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 3х6 мм2, няма ж/з проводник м.
FG7OM1 3G6B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 3х6 мм2, има ж/з проводник м.
FG7OM1 3X10B Безхалогенен кабел неразпространяващ горенето FG7MO1 3х10 мм2, няма ж/з проводник м.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19