* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

EasyPact TVS 400V AC3

Контактор Модел EasyPact TVS, Schneider Electric, Шнайдер Електрик


Каталог Контактор Модел EasyPact TVS

 

Подобни продукти:   

 Модел D  Schneider Electric

Модел F  Schneider Electric

Контактори   LS - корея

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
LC1E0601B5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 6A, 1НЗ контакт, 2,2kW, 24 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 14.63 лв. 17.56 лв.
LC1E0601E5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 6A, 1НЗ контакт, 2,2kW, 48 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 14.63 лв. 17.56 лв.
LC1E0601M5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 6A, 1НЗ контакт, 2,2kW, 220 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 14.63 лв. 17.56 лв.
LC1E0601U5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 6A, 1НЗ контакт, 2,2kW, 240 VAC, РАЗМЕР 1 бр.
LC1E0610B5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 6A, 1НO контакт, 2,2kW, 24 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 14.63 лв. 17.56 лв.
LC1E0610E5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 6A, 1НO контакт, 2,2kW, 48 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 14.63 лв. 17.56 лв.
LC1E0610M5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 6A, 1НO контакт, 2,2kW, 220 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 14.63 лв. 17.56 лв.
LC1E0610U5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 6A, 1НO контакт, 2,2kW, 240 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 14.63 лв. 17.56 лв.
LC1E0901B5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 9A, 1НЗ контакт, 4kW, 24 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 15.37 лв. 18.44 лв.
LC1E0901E5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 9A, 1НЗ контакт, 4kW, 48 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 15.37 лв. 18.44 лв.
LC1E0901M5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 9A, 1НЗ контакт, 4kW, 220 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 15.37 лв. 18.44 лв.
LC1E0901U5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 9A, 1НЗ контакт, 4kW, 240 VAC, РАЗМЕР 1 бр.
LC1E0910B5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 9A, 1НO контакт, 4kW, 24 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 14.92 лв. 17.90 лв.
LC1E0910E5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 9A, 1НO контакт, 4kW, 48 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 15.37 лв. 18.44 лв.
LC1E0910M5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 9A, 1НO контакт, 4kW, 220 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 15.37 лв. 18.44 лв.
LC1E0910U5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 9A, 1НO контакт, 4kW, 240 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 15.37 лв. 18.44 лв.
LC1E1201B5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 12A, 1НЗ контакт, 5,5kW, 24 VAC, РАЗМЕР 1 бр.
LC1E1201E5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 12A, 1НЗ контакт, 5,5kW, 48 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 19.22 лв. 23.06 лв.
LC1E1201M5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 12A, 1НЗ контакт, 5,5kW, 220 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 19.22 лв. 23.06 лв.
LC1E1201U5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 12A, 1НЗ контакт, 5,5kW, 240 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 19.22 лв. 23.06 лв.
LC1E1210B5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 12A, 1НO контакт, 5,5kW, 24 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 19.22 лв. 23.06 лв.
LC1E1210E5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 12A, 1НO контакт, 5,5kW, 48 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 19.22 лв. 23.06 лв.
LC1E1210M5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 12A, 1НO контакт, 5,5kW, 220 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 19.22 лв. 23.06 лв.
LC1E1210U5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 12A, 1НO контакт, 5,5kW, 240 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 19.22 лв. 23.06 лв.
LC1E1801B5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 18A, 1НЗ контакт, 7,5kW, 24 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 32.74 лв. 39.29 лв.
LC1E1801E5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 18A, 1НЗ контакт, 7,5kW, 48 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 32.74 лв. 39.29 лв.
LC1E1801M5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 18A, 1НЗ контакт, 7,5kW, 220 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 32.74 лв. 39.29 лв.
LC1E1801U5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 18A, 1НЗ контакт, 7,5kW, 240 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 32.74 лв. 39.29 лв.
LC1E1810B5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 18A, 1НO контакт, 7,5kW, 24 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 32.74 лв. 39.29 лв.
LC1E1810E5 Контактор EasyPact TVS, 3P, 18A, 1НO контакт, 7,5kW, 48 VAC, РАЗМЕР 1 бр. 32.74 лв. 39.29 лв.